NK 460 – GUNNARNES

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-82

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

GUNNARNES (Ref#: 3812 , Kilde: KulturNav)

GUNNARNES - se ROLFSØEN

---------

ROLFSØEN (Ref#: 10064 , Kilde: KulturNav)

ROLFSØEN poståpneri, på gården Valen, i Maasø herred, Finmarken amt, under Hammerfest postkontor, i postruten Rolfsøen -- Tufjord, ble underholdt fra 1.1.1903. Sirk. 49, 12.12.1902.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til ROLVSØY. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.4.1935 endret til GUNNARNES. Sirk. 10, 28.3.1935.

Poståpneriet var evakuert grunnet krigssituasjonen fra ultimo 1944.

Ble gjenopprettet i 1945.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 9676 GUNNARNES, under Hammerfest postkontor, ble lagt ned fra 28.2.1999. Nedleggelsen ble imidlertid utsatt til 31.5.1999. Ny postadresse: 9670 TUFJORD. Kilde: Posten salg og distribusjon.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved oppettelsen.

(9676)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Oluf Ursin 1.1.1903.
Fisker Johan Peder Olsen 12.8.1913.
Ds.eksp. Johan Isaksen 1.1.1939 (f. 1888, død 29.10.1953.).
Jette Olsen midlertidig i 1946.
Egil Isaksen midlertidig fra 30.10.1953.
Einar Johansen midlertidig fra 1.7.1954, fast 1.11.1955 (f. 1918).
Elisabeth Borch kst. 1.2.1968 (f. 1942).
Kjell Olsen kst. 1.11.1969 (f. 1944).
Poststyrer John Arthur Johnsen 1.1.1995.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1908, da årlig lønn ble satt til kr 50,- og fra 1917 kr 100,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtids tillegg med 50% av lønnen.

---------