NK 460 – GAUPEN

Vinnende bud: kr 24

Nedlagt 1995

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1995
Frimerkeauksjon #190-59

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

GAUPEN (Ref#: 3351 , Kilde: KulturNav)

GAUPEN - se GAUPEDALEN

---------

GAUPEDALEN (Ref#: 3350 , Kilde: KulturNav)

GAUPEDALEN poståpneri, i Ringsaker herred, Hedemarken fogderi, under Hamar postktr., ble underholdt fra 1.7.1896 med daglig bipostrute til/fra Nordbanerne posteksp. ved Tande jernbanestasjon. Sirk. 23, 22.6.1896.

Navnet ble fra 1.4.1897 endret til GAUPEN. Sirk. 12, 29.3.1897.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

2355 GAUPEN postkontor C i Hamar postområde vil bli lagt ned fra 1.6.1995. Ingen får endret postadressen selv om postkontoret blir lagt ned. Sirk. 12, 12.5.1995.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(2355)
Poståpnere/styrere:
Anton M. Huuse 1.7.1896.
Helga Grønvold 1.10.1901.
Frk. Thora Henriksen 19.1.1905 (f. 1876).
Martha Amsrud (gift Mathisen) 15.2.1926 (f. 1894). Under sykd. fra 20.9.1954 og tj.fri i 1 år u.lønn fra 20.9.1955 m/vikarer.
Olaf Mathisen kst. 1.11.1956, fast 1.1.1958 (f. 1902).
Poståpner Ane Helene Haug kst. 1.4.1969.
Poståpner Kåre Marinius Hansen 1.9.1973 (f. 1920).
Poststyrervikar Inger Fruseth Hagen 1.4.1985 (f. 1946).
Postkass. Gerd Væstad 1.10.1986 (f. 1946).
Posteksp. Arne Skarseth vikar 17.11.1986 (f. 1953).
Postkass.D Sissel Stubbom Hansen vikar 1.11.1987.

---------