NK 460 – FØRDESFJORDEN

Vinnende bud: kr 53

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #178-192

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FØRDESFJORDEN (Ref#: 3256 , Kilde: KulturNav)

FØRDESFJORDEN poståpneri, i Avaldsnes herred, Ryfylke fogderi, under Haugesund postktr., ble underholdt fra 1.7.1894 med 2 ganger ukentlig kjørende postrute mellom Haugesund og Skjold. Sirk. 17, 12.7.1894.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkt. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 5540 FØRDESFJORDEN ble lagt ned fra 17.3.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 2, 29.1.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk FØRDESFJORDEN nytt postnr 5563 samtidig som stedsnavnet ble endret til FØRRESFJORDEN.
Ved samme omorganisering ble tidligere 5540 FØRDESFJORDEN delt mellom det nye postkontoret 5541 KOLNES og postkontoret 5563 FØRRESFJORDEN. Kilde: Posten salg og distribusjon.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(5540 / 5563)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Ole Johannes Johannessen Førre 1.7.1894.
Tollak Hansen Førre 9.4.1901.
Martha Halvarsen Stakkestad 1.4.1905 (f.1861).
Tlf.best. Margrethe Stakkestad (gift Nydal) 1.1.1927 (f.1889).
Magda Førre 1.2.1952 (f.1907).
Sekr.I Eldar Ola Søvik 1.3.1975 (f.1947).
Postkass D Hanna Marie Vestre 1.1.1985 (f.1949).

Den først kjente årlige poståpnerlønn var:

1895 1908 1911 1912 1917
Kr 50 100 150 200 300

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------