NK 460 – ELNESVÅGEN

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-142

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ELNESVÅGEN (Ref#: 15178 , Kilde: KulturNav)

ELNESVÅGEN - Se INDRE FRÆNEN

---------

INDRE FRÆNEN (Ref#: 5290 , Kilde: KulturNav)

INDRE FRÆNEN poståpneri, i Frænen prestegjeld, Romsdal fogderi, under Molde postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 7.1. og 20.6.1882 med virksomhet fra 1.10.1882. Sirk. 16, 15.9.1882.

Poståpneriet ble fra 1.7.1893 flyttet til Dalset, og navnet ble endret til ELNESVAAGEN.

Det ble også underholdt 2 ganger ukentlig landpostrute fra Malmedalen til Malme skole -- Jueset (Ødegaarden), Holm, Sylte skole, Nygjerdet, Malme, Mybostad til Indre Frænen (Elnesvaagen) og tilbake. Sirk. 19, 15.7.1893.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet ELNESVÅGEN.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973.

Poståpneriet fikk fra 1.6.1974 status av postkontor B. Sirk. 19, 19.6.1974.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 6440 ELNESVÅGEN tildelt postnr 6447.

I følge "Norske filatelistika" fikk poståpneriet tilsendt datostempel først i 1888 av 2-rings vanlig type.

(6440)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Gårdbr. Syvert Olaus Andersen Ukelberg 1.10.1882. (På gården Nygjordet.)
Gårdbr. Simen O. Dalset 1.7.1893. (På gården Dalset.)
Fru Betzy Rødal 28.11.1912 (f. 1879).
Ottar Rødal midlt. 1.2.1944.
Halfdan Rødal midlt.1.7.1944, fast 1.12.1945 (f. 1914).
Opplæringsleder Terje Saron Otneim vikar 1.7.1980, fast 1.6.1981 (f. 1945).
Førstesekr. Synnøve Magnussen (Bratlie) 1.3.1983 (f. 1948).
Jørgen Vestavik 1.7.1988 (f. 1943).
Postmester Jørgen Vestavik 1.6.1998.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1882 1899 1905 1909 1912 1913 1914 1917
Kr 32 150 200 250 300 350 400 550

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------