NK 460 – ELGÅ

Vinnende bud: kr 28

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-60

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ELGÅ (Ref#: 2160 , Kilde: KulturNav)

ELGÅ - se ELGAAEN

---------

ELGAAEN (Ref#: 2155 , Kilde: KulturNav)

ELGAAEN poståpneri ble opprettet ved Kgl. res. 29.12.1888 og 8.5.1889 med virksomhet fra 1.7.1889, og med 2 ganger ukentlig bipost under dampskips-tiden på Fæmundssjøen fra/til Røraas, og Drevsjø om Elgaaen. Utenfor dampskipstiden med ukentlig bipost til/fra Narbuvold, samt til/fra Drevsjø om Tufsingdalen og Elgaaen. Samtidig ble den tidligere ukentlige biposten mellom Tufsingdalen og Narbuvold inndratt i den tid av året da det underholdes post mellom Narbuvold og Drevsjø, hvorav Engerdalen poståpneri settes i forbindelse med Drevsjø poståpneri ved dobbelt ukentlig bipostrute ved gående bud utenfor denne tiden. Den tidligere bipostruten Engerdalen -- Trysil inndras også.

Poståpneriet lå i Tolgen herred, Nordre Østerdalen fogderi under Hamar postkontor. Sirk. 14, 20.6.1889.

Poståpneriet ble fra 1.10.1901 lagt under Røros postktr. Sirk. 34, 19.9.1901.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet ELGÅEN.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til ELGÅ. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.3.1970 ble poståpneriet lagt under Elverum postområde. Sirk. 6, 23.2.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fr 1.11.1973 benevnt underpostkotr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 2446 ELGÅ ble lagt ned fra 1.3.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 1, 17.1.1997.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble levert ved opprettelsen.

(2446)
Poståpnere/styrere:
John Estensen Elgaaen 1.7.1889.
Johan Jakob Elgaaen 4.7.1893.
John Estensen Elgaaen 1.7.1900.
Johan E. Elgaaen 26.11.1915.
Iver O. Elgaaen 16.11.1917 (f. 1880).
Agnes Husdal 1.10.1950 (f. 1923).
Posteksp. Gerd Vigdis Hugubakken 1.7.1990.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1890, da årlig lønn ble satt til kr 50,-, fra 1894 kr 80,-, fra 1913 kr 150,- og i 1914 kr 200,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midl. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------