NK 460 – EINASTRAND

Vinnende bud: kr 38

Nedlagt 1973

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1973
Frimerkeauksjon #190-63

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

EINASTRAND (Ref#: 2110 , Kilde: KulturNav)

EINASTRAND - se EINASTRANDEN

---------

EINASTRANDEN (Ref#: 2111 , Kilde: KulturNav)

EINASTRANDEN poståpneri, i Vestre Thoten herred, Thoten fogderi, under Gjøvig postktr., ble opprettet ved Kgl.res. av 7.1. og 11.6.1888 med virksomhet fra 1.7.1888, og med to ganger ukentlig gående bipostrute til/fra Vestre Thoten poståpneri. Sirk. 16, 25.6.1888.

Ved jernbanens åpning i 1902 ble poståpneriet flyttet til gården Amlien, og fra 1.10.1921 ble navnet endret til EINASTRAND. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet 2844 EINASTRAND ble lagt ned fra 1.7.1973. Sirk. 24, 26.6.1973.
Ny postadresse: 2843 EINA. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(2844)
Poståpnere:
Gårdbr. Torger Tollefsrud 1.7.1888.
Landh. Rasmus Amlie kst. 28.11.1902.
Fru Hanna Amlie 1.2.1931 (f. 1886).
J. R. Amlie midlt. 21.3.1951.
Harald Josef Voldengen 1.5.1951 (f.1905, død 14.5.1953).
Magnhild Voldengen midlt. 14.5.1953, kst 1.6.1954, fast 1.1.1956 (f.1905).

De første årlige poståpnerlønninger:

1888 1894 1905 1908 1912 1913 1914 1917
Kr 40 120 100 150 200 250 300 350

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------