NK 460 – EIDFJORD I HARDANGER

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #183-175

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

EIDFJORD I HARDANGER (Ref#: 2006 , Kilde: KulturNav)

EIDFJORD I HARDANGER - se EIDFJORD

---------

EIDFJORD (Ref#: 2005 , Kilde: KulturNav)

EIDFJORD poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Eidfjord, i annex til Ulvig prestegjeld, Hardanger og Voss fogderier, under Bergen postktr., ble midlertidig underholdt under dampskipsfarten fra 15.7.1867. Sirk. 13, 22.6.1867.

Navnet ble fra 1.7.1925 endret til EIDFJORD I HARDANGER. Sirk.25, 8.7.1925.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Odda postktr. Sirk. 17, 20.6.1953.

Ved etablering av nye psotstedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.12.1975 endret til bare EIDFJORD. Sirk. 48, 15.12.1975.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 5783 EIDFJORD tildelt postnr 5786.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble ifølge "Norske Filatelistika" levert først i 1877.

(5783)
Poståpnere/styrere:
Kirkesanger og gårdbr. Amund Folkedal 15.7.1867.
Hotelleier Hans Næsheim 1.3.1893 (f. 1853).
Leif Hansen Næsheim 1.3.1933 (f. 1891).
Bjarne Theodor Næsheim midlt. 1.7.1958, kst. 1.10.1958 (f. 1928, omkom 13.11. 1958).
Hans Næsheim 1.4.1959, kst. 1.8.1959, fast 1.7.1960 (f. 1923).
Postkass. Tone Svingen 1.4.1991 (f. 1956).
Postkass.vikar Tove Garatun Tveit fra 1.4.1993.
Postst. Tove Garatun Tveit fra 1.2.1995

De første årlige poståpnerlønninger:

1867 1869 1875 1889 1893 1906 1910 1913 1914 1917
Spd. 12 20 30
Kr 200 250 400 500 600 650 750

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------