NK 460 – EFTELØT

Vinnende bud: kr 24

Nedlagt 1966

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1966
Frimerkeauksjon #194-44

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

EFTELØT (Ref#: 1945 , Kilde: KulturNav)

EFTELØT - se SANDSVÆR

---------

SANDSVER (Ref#: 10599 , Kilde: KulturNav)

SANDSVER poståpneri, i Sandsver prestegjeld, Numedal og Sandsver fogderier, under Kongsberg postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 23.2.1859, med virksomhet fra 1.7.1859. Sirk. 12, 4.6.1859.

Fra poststedsfortegnelsen 1880 er navnet skrevet SANDSVÆR.

Navnet ble 1.7.1906 endret til EFTELØT. Sirk. 30, 30.6.1906.

Poståpneriet EFTELØT ble lagt ned fra 1.9.1966. Sirk. 26, 16.8.1966. Ny postadresse: 3647 HVITTINGFOSS. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

I ølge "Norske Filatelistika" fikk poståpneriet tilsendt datostempel først i 1882 av 2-rings vanlig type.

Poståpnere:
Lensm. Torsten Foss 1.7.1859. (På gården Lie, ved hovedveien.)
Gårdbr. og kst. lensm. Gustav Martin Foss 18.5.1888.
Gårdbr. Peder Johannesen Sommerstad 1.10.1896 (f. 1864).
Jørgen Sommerstad 1.9.1934 (f. 1902).
Kirsten Marie Haugen 1.11.1952 (f. 1931).
Inger Sommerstad midlertidig fra 1.1.1954, ble kst. 1.10.1954, fast 1.1.1956 (f. 1917).

Årlig poståpnerlønn var i 1859 12 Spd., i 1885 kr 100,-, i 1907 kr 300,-, i 1912 kr 400,-, i 1914 kr 450,-, og fra 1917 kr 500,-.
Fra 1.7.1917 ble dt gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------

SANDSVÆR (Ref#: 10600 , Kilde: KulturNav)

SANDSVÆR - se SANDSVER

---------