NK 460 – BRYGGJA

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #175-200

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BRYGGJA (Ref#: 1305 , Kilde: KulturNav)

BRYGGJA - se under BRYGGEN (i Davigen)

---------

BRYGGEN (Ref#: 1299 , Kilde: KulturNav)

BRYGGEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet med samme navn, i Davigen prestegjeld, Sønd- og Nordfjord fogderi, under Bergen postdistrikt, ble opprettet ved Kgl.res.av 12.1.1841.

I portotabellen fra 1848 er navnet endret til DAVIGEN (Bryggen).

Ved Kgl.res.1.9.1858 ble navnet igjen endret til BRYGGEN fra 1.1.1858. Det ble samtidig opprettet ukentlig dampskipsforbindelse under vårsildfisket mellom Mosterhavn i Søndhordland og Bryggen i Nordfjord. Sirk. 14, 16.10. og 27, 8.12.1858.

Nytt Davigen poståpneri ble samtidig opprettet.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Nordfjordeidet postdistr. Sirk. 32, 23.6.1909.

Fra 1.4.1915 under Moldøen (Måløy) postdistr. Sirk. 66, 22.12.1914.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til BRYGGJA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 15.1.1928 lagt under Bergen postdistr. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra 1.10.1929 tilbakeført Måløy postdistr. Sirk. 39, 20.9.1929.

Fra 1.4.1970 ble poståpneriet lagt under Nordfjordeid postktr. Sirk. 18, 28.5.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet benevnt under- postktr. fra 1.11.1973, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret BRYGGJA postnr 6711. Fra samme tid fikk postboksadressatene under 6711 BRYGGJA tildelt postnr 6708.

Ifølge " Norske Filatelistika" nyttet poståpneriet først 3-rings kassa- sjonsstempel nr 47 og fikk datostempel av 1-rings type med antikva bokstaver i 1858/9.

(6760 / 6711)
Poståpnere/styrere:
I en eldre protokoll er notert Erik Nord fra 12.1.1841.
L. Elstrand 1.11.1858.
Handelsm. Henrik Elstrand 19.7.1886.
Fru Joachine Elstrand kst. 1.1.1902, fast 20.11.1909 (f. 1858).
H. Elstrand, midlt. 3.12.1923.
P.bud Karl Solheim midlt. 1.7.1925.
Oline Nore (Myklebust) midlt. 15.9.1925, kst. 1.2.1929. (f. 1905).
Jermund Myklebust kst. 1.1.1970 (f. 1931).

De første årlige poståpnerlønninger:

1841 1860 1869 1875 1893 1901 1909 1915 1917
Spd. 4 20 36 50
Kr 450 500 600 650 750

Fra 1.7.1917 ble det også gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av daværende
lønn.

---------