NK 460 – BRUVOLL

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #178-179

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BRUVOLL (Ref#: 1297 , Kilde: KulturNav)

BRUVOLL poståpneri, i Nord-Odal herred, Hedemark fylke, under Kongsvinger postdistrikt, i landpostbudruten nr 511 Bruvoll -- Nordre Odalen, ble underholdt fra 16.11.1919. Sirk. 60, 6.11.1919.

Poståpneriet ble fra 1.1.1951 lagt under Skarnes postdistrikt. Sirk. 33, 15.12.1950.

Fra 1.7.1971 igjen lagt under Kongsvinger postomr. Sirk. 28, 15.6.1971.

Postkontoret 2123 BRUVOLL ble lagt ned fra 1.2.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 1, 26.1.1998.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble muligens tilsendt ved opprettelsen.

(2123)
Poståpnere/styrere:
Landh. Hans Krogsrud 16.11.1919.
Astrid Trøftmoen midlt. 13.7.1957, kst. 1.8.1957, fast 1.3.1959 (f. 1932).
Dagny Bunes kst.1.3.1964 (f. 1914).
Eva Sjøen kst. 1.1.1978 (f. 1934).

Den årlige poståpnerlønnen var i 1919 kr 100,-.

---------