NK 460 – BREIM

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #170-201

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BREIM (Ref#: 1175 , Kilde: KulturNav)

BREIM - se BREDEM/BREDEIM

---------

BREDEM (Ref#: 1155 , Kilde: KulturNav)

BREDEM poståpneri (også skrevet BREDEIM), i annex til Gloppen prestegjeld, Sønd- og Nordfjord fogderi, under Bergen postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 17.9.1869 med virksomhet fra 15.10.1869 på gården Red, øvre side av veien til Gloppen. Sirk. 14, 29.9.1869.

Fra portotabellen 1889 er navnet endret til BREIM.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Nordfjordeidet postktr. Sirk. 32, 23.6.1909.

I 1917 gjør Poststyret framlegg om å endre navnet til REED eller REED I BREIM. Kommunestyret i Gloppen avviste dette.

Fra 1.1.1921 under Førde postktr. Sirk. 69, 22.12.1920.

Fra 1.4.1970 under Nordfjordeid postktr. Sirk. 18, 28.5.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper omgjort til underpostktr. fra 1.11.1973, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Fra 1.1.1996 igjen lagt under Førde postkontor.

Postkontoret 6865 BREIM ble lagt ned fra 18.6.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 12, 15.5.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk BREM nytt postnr 6827.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble levert først i 1886.

(6865 / 6827)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. og kirkesanger Lars Rasmussen Gaasemyr 15.10.1869.
Gårdbr. Petter Rasmussen Felde 29.10.1890.
Bankkass/skredder Peder Reed 15.9.1900 (f.1879).
Gyda Reed midlt. 1.1.1945.
Peder P. Reed 1.5.1945 (f.1905).
Postass. Svein Hjellbakk 1.2.1974 (f.1948).
Postkass. Sigrid Stensaker 1.10.1980 (f.1948).
Jan Loen 1.6.1994.
Bente Troye, vikar 17.2.1997.

De første årlige poståpnerlønninger:

1869 1886 1893 1901 1907 1914 1917
Spd 12
Kr 80 160 300 500 550 650

Fra 1.7 1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------