NK 460 – BJØLSTADMO

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #190-65

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BJØLSTADMO (Ref#: 859 , Kilde: KulturNav)

BJØLSTADMO - se HEDALEN I VAAGE

---------

HEDALEN I VAAGE (Ref#: 4226 , Kilde: KulturNav)

HEDALEN I VAAGE poståpneri, i Vaage prestegjeld, Nordre Gudbrandsdal fogderi, under Christiania postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 12.10.1878, med virksomhet fra 1.2.1879 og med ukentlig bipostrute til/fra Vaage (Vågåmo) poståpneri. Sirk. 1, 10.1.1879.

Fra 1884 ble biposten til Vaage endret til 2 ganger ukentlig. Sirk. 15, 15.9.1884.

Poståpneriet ble fra 1.7.1887 lagt under Lillehammer posteksp. Sirk. 15, 23.6.1887.

Navnet ble fra 15.2.1908 endret til HEDALEN I GUDBRANDSDAL. Sirk. 6, 12.2.1908.

Fra 1.7.1920 endret til HEIDAL I GUDBRANDSDAL. Sirk. 31, 19.6.1920.

Fra 1.10.1943 til BJØLSTADMO. Sirk. 24, 20.9.1943.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk senere status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.6.1988 endret til HEIDAL. Sirk. 18, 16.5.1988.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret HEIDAL nytt postnr 2676.

(2655/ 2676)
Poståpnere/styrere:
Lærer og kirkesanger Jørgen Nielsen 1.2.1879 (f. 1846).
Handelsbest. Hans Fjæringgren 1.8.1893.
Herredskass. Gustav Saastad 1.4.1917 (f. 1887).
Fru Marit Såstad 1.8.1925 (f. 1883).
Thora Ekre 1.3.1947 (f. 1909).
Tove Elisabeth Ekre Dahlen 1.3.1980 (f. 1938).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1879 1888 1896 1902 1906 1912 1913 1914 1917
Kr 40 80 100 150 250 400 450 500 600

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------