NK 460 – BÆVERFJORD

Auksjonen er avsluttet

Nedlagt 1972

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Nedlagt 1972
Frimerkeauksjon #190-42

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BÆVERFJORD (Ref#: 1469 , Kilde: KulturNav)

BÆVERFJORD poståpneri, på gården Aasgaard, i Stangvig prestegjeld, Nordmør fogderi, under Christiansund postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 14.2.1865 og med virksomhet fra 1.6.1865. Sirk. 2, 25.2.1865.

Navnet ble ca 1890 endret til BÆVERFJORDEN.

Poståpneriet ble i 1892 flyttet til gården Hakstad, ca 5 km fra dampskips-anløpsstedet Snekvik.

Ca 1894 ble navnet endret til BØVERFJORDEN.

Fra 1.4.1903 ble navnet endret til SNEKVIK, da det ble flyttet til gården med samme navn. Sirk. 12, 28.3.1903.
Samtidig ble et nytt Bøverfjorden poståpneri opprettet.

Fra 1.10.1921 ble navnet skrevet SNEKKVIK. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble lagt ned 1.10.1951. Sirk.22, 20.9.1951. Samtidig ble opprettet et brevhus II med samme navn.

Ifølge "Norske Filastelistika" fikk poståpneriet tildelt datostempel først i 1887, av 2-rings vanlig type.

Poståpnere:
Einar Larsen 1.6.1865.
Halstein Ejnarsen Hokstad 15.5.1873.
Gårdbr. Ole Nicolai Johnsen Aasgaard 1.1.1876.
Halstein Ejnarsen Hokstad 1.7.1889. (John H. Hakstad vikar under permisjon i tiden 8.4. til 28.4.1899.)
Sersjant Ole Snekvik 1.4.1903 (f.1868). Under tjenestefri ved fylkesting og rekruttskole i 1920 med Anna Snekvik som midlertidig styrer.
Magnus O. Snekvik 15.9.1938 (f.1903).

Årlig poståpnerlønn:

1865 1893 1903 1906 1912 1914 1917
Spd 8
Kr 120 100 150 250 300 450

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.


SNEKKVIK brevhus II, i Åsskard herred, Møre og Romsdal fylke, under Kristiansund N. postktr., ble opprettet den 1.10.1951i stedet for det tidligere Snekkvik poståpneri. Sirk. 22, 20.9.1951.

Brevhuset 6662 SNEKKVIK ble lagt ned fra 1.3.1972. Ny postadresse: 6660 BØVERFJORD. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Brevhuset fikk tildelt "Kronet posthorn"-stempel i august 1951.

(6662)
Brevhusstyrer:
Ingeborg Snekkvik 1.10.1951 (f.1901).

---------

BÆVERFJORD (Ref#: 1470 , Kilde: KulturNav)

BÆVERFJORD poståpneri, i Åsskard herred, Møre og Romsdal fylke under Kristiansund N postktr. ble opprettet 1.10.1951 i stedet for det tidligere brevhuset Bæverfjord. Posten til/fra stedet ble sendt via Kristiansund N. og med jernbane Dombås--Trondheim. Sirk. 22, 20.9.1951.

Navnet ble fra 1.4.1966 endret til BØVERFJORD. Sirk. 13, 16.4.1951.

Fra 1.10.1979 endret til BÆVERFJORD. Sirk. 30, 17.10.1979.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret BÆVERFJORD nytt postnr 6644.

Poståpneriet fikk ved opprettelsen tildelt datostempel av 2-rings vanlig type med åpen stjerne.

(6660 / 6644)
Poståpnere/styrere:
Magnus O. Snekvik 1.10.1951 (f.1903).
Landpostbud Ole John Snekvik 1.11.1963 (f.1927).
Poststyrer britt Evensen 1.6.1995.

Årlig poståpnerlønn var i 1951 kr 3.650,-.

---------

BÆVERFJORD (Ref#: 1471 , Kilde: KulturNav)

BÆVERFJORD brevhus, i Åsskard herred, Møre og Romsdal fylke, under Kristiansund N postktr., ble opprettet 8.11.1948. Posten til/fra stedet ble sendt med bipostrute nr 5704 Kristiansund N.--Halsanaustan. Sirk. 41, 15.12.1948.

Brevhuset le lagt ned fra 1.10.1951 og omgjort til poståpneri med samme navn.

Brevhuset fikk tilsendt "Kronet posthorn"-stempel 6.12.1948.

Brevhusstyrer:
Kjøpm. Nils Åsgård 8.11.1948 (f.1909).

---------