NK 460 – AUSTRE BOKN

Vinnende bud: kr 160

Nedlagt 1964

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1964
Frimerkeauksjon #176-198

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

AUSTRE BOKN (Ref#: 473 , Kilde: KulturNav)

AUSTRE BOKN - se ØSTRE BOKN

---------

ØSTRE BOKN (Ref#: 14767 , Kilde: KulturNav)

ØSTRE BOKN poståpneri, på Nedrebø, i Bokn herred, Stavanger amt, under Stavanger postkontor, ble underholdt fra 1.1.1914, med båtpost til Føresvik poståpneri. Sirk. 57, 18.12.1913.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til AUSTRE BOKN. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ble fra 1.10.1959 lagt under Kopervik postkontor. Sirk. 23, 22.8.1959.

Poståpneriet AUSTRE BOKN ble lagt ned fra 16.1.1964. Sirk. 43, 9.12.1962. Ny postadresse: 4290 FØRESVIK. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

Poståpnere:
Gårdbr. Ole Johan Bjørnsen Vaage Nedrebø 1.1.1914 (f. 1875, død 7.7.1944).
Magda Øvrebø midlertidig fra 8.7.1944, fast 15.12.1944 (f. 1905).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1.1.1917, da årlig lønn ble satt til kr 50,-. Fra 1.7.1917 kr 100,-.
Fra samme tid ble også gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------