NK 460 – AUSTMARKA

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #170-208

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

AUSTMARKA (Ref#: 471 , Kilde: KulturNav)

AUSTMARKA - se ØSTMARKEN

---------

ØSTMARKEN (Ref#: 14763 , Kilde: KulturNav)

ØSTMARKEN poståpneri, på gården Holmen, i Østmarken annex til Vinger prestegjeld, Vinger og Odalen fogderier, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 6.6.1874, med virksomhet fra 1.7.1874. Sirk. 10, 20.6.1874.

Poståpneriet ble fra 1.7.1900 lagt under Kongsvinger postkontor. Sirk. 26, 30.6.1900.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til AUSTMARKA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ifølge "Norske Filatelistika" ble datostempel tilsendt først i 1883 av 2-rings vanlig type.

(2224)
Poståpnere/styrere:
Bruksfullm. O. Thomasen 1.7.1874.
Olaf Thomassen 2.7.1896 (f. 1873).
Birger Gjerstad midlertidig fra 1.8.1942, fast 1.2.1943 (f. 1883).
Poståpner Gudrun Pramm (Askerud) 1.10.1954 (f. 1907). Under tjenestefri i 1 mnd. fra 17.10.1955 med Bjørg Hagen (f. 1927) som vikar.
Bjørg Hagen kst. 1.7.1976 (f. 1927).
(?) (?) (?)

Årlig poståpnerlønn var i 1874 12 Spd., i 1897 kr 150,-, i 1905 kr 300,-, i 1911 kr 550,-, i 1914 kr 600,-, og fra 1917 kr 850,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------