NK 460 – ARNEBERG

Vinnende bud: kr 27

Hjelpestempel. Står ikke hos Aspaker.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Hjelpestempel. Står ikke hos Aspaker.
Frimerkeauksjon #191-70

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ARNEBERG (Ref#: 332 , Kilde: KulturNav)

ARNEBERG - se HOF I SOLØR

---------

HOF I SOLØER (Ref#: 4650 , Kilde: KulturNav)

HOF I SOLØER - se HOF (Aasnæs/Flisa)

---------

HOF (Ref#: 9083 , Kilde: KulturNav)

Nytt HOF poståpneri, i samme prestegjeld, Solør fogderi, under Kongsvinger postktr., ble opprettet den 1.8.1854, samtidig med at tidligere Hof fikk navnet Aasnæs. Sirk. 7, 26.7.1854.

Fra poststedsfortegnelsen 1863 er navnet endret til HOF I SOLØER, og fra Solør-jernbanens åpning den 3.11.1893 ble posten sendt via Arneberg jernbanestasjon. Sirk. 31, 1.11.1893.

Poståpneriet flyttet 15.8.1894 til Arneberg jernbanestasjon, og poståpneriet fikk fra 1.4.1918 navnet ARNEBERG. Sirk. 13, 22.3.1918.

Poståpneriet lå fra 1.1.1963 i Åsnes kommune. (Retting 3 til N.P. 1962.)

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble poståpneriet benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 120 og fikk i 1859 tildelt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(2266)
Poståpnere/styrere:
Arrestforvalter Pedersen 1.8.1854.
Lensm. Chr. Larsen 1.4.1873.
Gårdbr. Lars Bredesen Jammerdal 1.4.1875.
Landh. Christian Hansen 15.5.1881. (På Austad.)
Stasj.mester Heide 15.8.1894.
Stasj.mester K. Berg 1.4.1901.
Telegrafist Olaf Hansen 15.5.1905.
St.eksp. O. M. Jahran 23.1.1906.
Stasj.mester Helmer E. Wold 1.7.1918 (f.1872).
Lilli Norli 21.9.1942 (f.1908).
(?) (?) (?)

De første årlige poståpnerlønninger:

1854 1869 1874 1877 1884 1896 1913 1914 1917
Spd. 24 40 48
Kr 260 320 720 750 850 1000

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------