NK 460 – ÅBYGDA

Vinnende bud: kr 15

Nedlagt 1975

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1975
Frimerkeauksjon #194-54

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ÅBYGDA (Ref#: 14921 , Kilde: KulturNav)

ÅBYGDA - se AAENBYGDEN

---------

AAENBYGDEN (Ref#: 24 , Kilde: KulturNav)

AAENBYGDEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Heimen, i Bindalen herred, Nordland amt, under Namsos postkontor, ble underholdt fra 1.10.1909. Sirk. 53, 30.9.1909.

Poståpneriet ble fra 1.7.1911 lagt under Brønnøy(sund) postkontor. Sirk. 35, 14.6.1911.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble heretter skrevet ÅENBYGDEN.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til ÅBYGDA. v/Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk. 41, 31.10.1973.

Underpostkontoret 8942 ÅBYGDA, i Brønnøysund postområde, ble lagt ned fra 1.7.1975. Ny postadresse: 8945 HELLSTADLØKKA. Sirk. 23, 11.6.1975.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(8942)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Anders Heimen 1.10.1909 (f. 1872).
Ds.eksp. Olav Aune kst. 1.3.1942, fast 1.11.1946 (f. 1907).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1912, da årlig lønn ble satt til kr 100,-, fra 1913 kr 150,- og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------