NK 458 – RISSA

Vinnende bud: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #994-185

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

RISSA (Ref#: 10001 , Kilde: KulturNav)

RISSA - RISSEN

---------

RISSEN (Ref#: 10002 , Kilde: KulturNav)

RISSEN poståpneri, i Stadsbygden prestegjeld (senere Rissen herred), Fosen fogderi, under Trondhjem postkontor, ble opprettet ved Kgl. res. 8.11.1853, med virksomhet fra 1.2.1854. Sirk. 25, 20.11.1853.

Poståpneriet ble fra 15.1.1888 flyttet til gården Aarnseth.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til RISSA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 gitt status av postkontor B. Sirk. 41, 31.10.1973.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 7100 RISSA tildelt postnr 7101.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 243 (ca. 1885/56) og fikk tilsendt datostempel den 20.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(7100)
Poståpnere/postmestere:
Anders Olsen Nøst 1.2.1854.
Lensm. Hornemann 1.10.1864.
Proprietær Thomas Hornemann 15.7.1865.
Frk. Louise Nannestad 15.1.1888.
Landh. Isak Kristoffersen 16.8.1891.
Enke Lovise Kristoffersen (Falbæk) 21.8.1900 (f. 1862).
Einar Kristoffersen 1.4.1927 (f. 1896).
Poståpner Sverre Hasselvold 1.9.1967 (f. 1917).
Postmester (vikar) Randi Jakobsen fra 1.2.1987 (f. 1954).
Postmester Randi Jakobsen 10.6.1998 (f. 1954).
Postmester (i vikariat): Poststyrer Elin Ramdal, Vanvikan, fra 1.3.1999.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1860 1878 1898 1905 1909 1914 1917
Spd. 16
Kr 120 450 550 650 700 850

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------