NK 458 – FIDJELAND

Vinnende bud: kr 125

Nedlagt 1974

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1974
Frimerkeauksjon #190-171

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FIDJELAND (Ref#: 2563 , Kilde: KulturNav)

FIDJELAND poståpneri, i Øvre Sirdal herred, Vest-Agder fylke, under Flekkefjord postktr., i landpostbudrute nr 3717 Fidjeland -- Dorgefoss, ble underholdt fra 1.7.1921. Sirk. 30, 18.6.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr. Sirk. 41, 31.10.1973.

Underpostkontoret 4444 FIDJELAND ble lagt ned fra 1.7.1974. Ny postadresse: 4443 TJØRHOM. Sirk. 21, 4.7.1974.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tils. ved oppr.

(4444)
Poståpnere:
Gårdbr., stasj.holder og landpostbud Jørgen J. Fidjeland 1.7.1921 (f.1895).
Bjarne Fidjeland kst. 1.12.1961 (f.1938).

---------