NK 457 – RAMFJORDBOTN

Vinnende bud: kr 16

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-180

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

RAMFJORDBOTN (Ref#: 9742 , Kilde: KulturNav)

RAMFJORDBOTN - se RAMSFJORDBOTN

---------

RAMSFJORDBOTN (Ref#: 9749 , Kilde: KulturNav)

RAMSFJORDBOTN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Fagernes, i Tromsøysundet herred, Tromsø amt, under Tromsø postkontor, ble underholdt fra 1.7.1909. Sirk. 34, 30.6.1909.

Navnet ble fra 1.5.1912 endret til RAMFJORDBOTN. Sirk. 25, 2.5.1912.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 9027 RAMFJORDBOTN ble lagt ned 28.8.1997. Ny postadresse: 9020 TROMSDALEN. Sirk. 20, 7.8.1997.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble levert ved opprettelsen.

(9027)
Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. og gårdbr. Kristen H. Pedersen 1.7.1909 (f. 1869), med hustruen som midlertidig styrer fra 1.10.1939.
Sjåfør Laurin Larsen 1.12.1945 (f.1899).
Heidrunn Eriksen kst. 1.1.1974 (f.1937).
Res.posteksp. Hane Nilsen 1.2.1985 (f. 1964).
Postkass. Trine Lise D. Hansen 1.12.1988.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1912, da årlig lønn ble satt til kr 100,-, fra 1913 kr 150,- og fra 1917 kr 200,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------