NK 457 – BOGEN I KVÆFJORD

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #170-121

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BOGEN I KVÆFJORD (Ref#: 1001 , Kilde: KulturNav)

BOGEN I KVÆFJORD - se GULLESFJORDEN

---------

GULLESFJORDEN (Ref#: 3794 , Kilde: KulturNav)

GULLESFJORDEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Bogen i Gullesfjorden, i Gullesfjorden herred, Tromsø amt, under Tromsø postktr., ble underholdt fra 1.7.1901. Sirk. 23, 2.7.1901.

Poståpneriet ble fra 1.10.1902 lagt under Harstad postktr. Sirk. 24, 6.9.1902.

Navnet ble i 1908 endret til GULLESFJORD. Sirk. 27, 20.5.1908.

Fra 1.1.1915 endret til BOGEN I SENJEN. Sirk. 66, 22.12.1914.

Fra 1.10.1921 endret til BOGEN I SENJA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.4.1945 endret til BOGEN I KVÆFJORD. Sirk. 8, 19.3.1945.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret ble i 1986 flyttet til nye lokaler oppført av Ingrid Tobiassen.

Postkontoret 9417 BOGEN I KVÆFJORD ble lagt ned fra 1.4.1997. Ny postadresse. 8400 SORTLAND. Sirk. 7, 14.3.1997.

Postkunder med tidligere adresse 9417 BOGEN I KVÆFJORD får ny postadresse 8409 BOGEN I KVÆFJORD og ikke 8400 SORTLAND som meldt i Sirk. 7, 14.3.1997. Sirk. 10, 15.4.1997.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(9417 / 8409)
Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. og lærer D. Nicolaisen 1.7.1901 (f.1860).
Ds.eksp. Torvik Tobiassen 1.12.1931 (f.1896).
Dag Tobiassen kst. 1.2.1967 (f.1933).
Inger Evy Strand 1.1.1986.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1905, da årlig lønn ble satt til kr 100,-, fra 1909 kr 150,-, fra 1912 kr 200,- og fra 1913 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------