NK 454 – EKSINGEDALEN

Bud nå: kr 15

Nedlagt 1976

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 18. april 2024 19:54
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 17 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Nedlagt 1976
Frimerkeauksjon #191-07

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

EKSINGEDALEN (Ref#: 2148 , Kilde: KulturNav)

EKSINGEDALEN poståpneri, i Hosanger herred, Nordhordland fogderi, under Bergen postktr., ble opprettet ved Kgl.res. av 7.1. og 11.6.1888, med virksomhet fra 1.7.1888 og med ukentlig bipost, dels til lands og dels til vanns til/fra Stamnæs poståpneri. Sirk. 16, 25.6.1888.

Navnet ble fra 1.1.1942 endret til FLATEKVÅL. Sirk. 47, 31.12.1941, og nytt Eksingedalen poståpneri ble opprettet.

Poståpneriet 5295 FLATEKVÅL ble lagt ned 1.2.1969. Sirk. 3, 20.1.1969. Ny postadresse: 5294 EIDSLANDET. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(5295)
Poståpnere:
Gårdbr. Johannes Halvorsen Flatekvaal 1.7.1888.
Lærer Johannes Johannessen Flatekvaal 1.8.1908 (f. 1869).
Gårdbr. Hårek Flatekvål kst. 25.7.1939, fast fra 1.1.1942 (f. 1899).
Halstein Flatekvål midlt. 5.6.1954, fast fra 1.1.1955 (f. 1930).

Årlig lønn var i 188 kr 10,-, i 1894 kr 70,-, i 1909 kr 100,-, i 1912 kr 150,-, i 1913 kr 200,-, og i 1917 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen da.

---------

EKSINGEDALEN (Ref#: 9058 , Kilde: KulturNav)

Nytt EKSINGEDALEN poståpneri, i Modalen herred, Hordaland fylke, under Bergen postktr., med postforbindelse over Eidslandet, ble opprettet 1.1.1942. Sirk. 47, 31.12.1941.
Det tidligere Eksingedalen poståpneri fikk samtidig navnet Flatekvål.

Poståpneriet ble fra 1.5.1971 lagt under Voss postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973.

Underpostkontoret 5296 EKSINGEDALEN ble lagt ned fra 1.8.1976. Ny postadresse: 5294 EIDSLANDET. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Nytt datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt i 1942.

(5296)
Poståpnere/styrere:
Jordmor Frida Brekke 1.1.1942 (f.1897).
Anton Haugen midlt. 1.10.1948, fast 1.1.1949 (f.1907).

Årlig poståpnerlønn i 1942 var kr 650,-, deretter regulativ.

---------