NK 453 – TØRHOGG

Vinnende bud: kr 15

Nedlagt 1975 , Uvanlig stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1975 , Uvanlig stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #190-71

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

TØRHOGG (Ref#: 13424 , Kilde: KulturNav)

TØRHOGG poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Tatviken, i Aa herred, Søndre Trondhjem amt, under Trondhjem postkontor, ble underholdt fra 1.7.1910. Sirk. 30, 27.6.1910.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk. 41, 31.10.1973.

Underpostkontoret 7174 TØRHOGG ble lagt ned fra 1.1.1975. Ny postadresse: 7170 Å I ÅFJORD. Sirk. 43, 16.12.1974.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(7174)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Paul Tørhoug 1.7.1910.
Kr. A. Tinnen 1.4.1917 (f. 1888, død 11.2.1950).
Ds.eksp. Kristian K. Tinnen midlertidig fra 11.2.1950, fast 1.6.1950 (f. 1913).
Bergljot Tinnen kst. 1.4.1962 (f. 1912).

Årlig poståpnerlønn var i 1910 kr 50,-, i 1913 kr 250,- og fra 1917 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

TØRHOGG (Ref#: 13425 , Kilde: KulturNav)

TØRHOGG brevhus, i Aa herred, Søndre Trondhjem amt, under Trondhjem postkontor, i landpostbudruten fra Aa poståpneri, ble opprettet den 1.7.1896.

Brevhuset TØRHOGG ble lagt ned fra 1.7.1910 og samtidig omgjort til poståpneri.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 228.

Brevhusstyrere:
Gårdbr. Peder Olsen Tørhoug 1.7.1896.
Paul Pedersen Tørhoug 1.7.1900.

---------