NK 453 – GYLAND STASJON

Vinnende bud: kr 27

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-64

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

GYLAND STASJON (Ref#: 3838 , Kilde: KulturNav)

GYLAND STASJON - se KUMLEVOLL brevhus

---------

KUMLEVOLL (Ref#: 6375 , Kilde: KulturNav)

KUMLEVOLL poståpneri, i Gyland herred, Vest-Agder fylke, under Flekkefjord postkontor, ble midlertidig opprettet fra 1.8.1941 i stedet for det tidligere brevhus. Posten til/fra stedet ble sendt over Flekkefjord. Sirk. 24, 10.7.1941.

Navnet ble fra 1.7.1948 endret til GYLAND STASJON. Sirk. 19, 16.6.1948.

Fra 1.1.1970 endret til GYLAND. Sirk. 34, 3.11.1969.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 4448 GYLAND ble lagt ned fra 1.1.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 28, 29.10.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk GYLAND nytt postnr 4436.

Datostempel av 2-rings type med tverrbjelker og åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.
(Tidl. Gyland poståpneri fikk fra 1.1.1945 navnet Nuland.)

(4448 / 4436)
Poståpnere/styrere:
Landh. Astrid Skeimo midlt. 1.8.1941 (f. 1898).
Overtatt av Norges Statsbaner 1.3.1944, ved stasj.mester Sverre Reiersen. Nordvald Gyland kst. 1.2.1952 (styrte også Kvinesdal poståpneri i tiden 15.7.1964 -- 1965) (f. 1933).

Poståpnerlønnen det første år var kr 600,- i 1942 kr 1.200,- og i 1944 kr 996,-.

---------

KUMLEVOLL (Ref#: 6376 , Kilde: KulturNav)

KUMLEVOLL brevhus, i Gyland herred, Vest-Agder fylke, under Flekkefjord postkontor, ble opprettet i november 1940. Sirk. 2, 24.1.1941.

Brevhuset KUMLEVOLL ble lagt ned fra 1.8.1941 og midltidig omgjort til poståpneri.

"Kronet posthorn"-stempel ble tilsendt i november 1940.

Brevhusstyrer:
Leif Konglevold 15.11.1940.

---------