NK 451 – TVERRVED

Vinnende bud: kr 21

Nedlagt 1992

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1992
Frimerkeauksjon #183-70

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

TVERRVED (Ref#: 13347 , Kilde: KulturNav)

TVERRVED poståpneri, i Sem herred, Vestfold fylke, under Tønsberg postkontor, ble opprettet fra 1.4.1958 i stedet for det tidligere brevhus. (Protokoll / Noteringssentral.)

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 3153 TVERRVED, i Tønsberg postområde, ble lagt ned fra 1.2.1992. Ny postadresse: TVERRVED, 3150 TOLVSRØD. Sirk. 2, 23.1.1992.

(3153)
Poståpnere/styrere:
Kjøpm. Elif Andreas Klerck 1.4.1958 (f. 1907).
Posteksp. Inger Lise Fon 1.1.1979.
Posteksp. Siren Krüger vikar fra 1.10.1981 (f. 1961).

Poståpnerlønnen det første året var i alt kr 3.600,-, og fra 1959 kr 5.270,-.

---------

TVERRVED (Ref#: 13348 , Kilde: KulturNav)

TVERRVED brevhus II - se TVERVED brevhus II

---------

TVERVED (Ref#: 13350 , Kilde: KulturNav)

TVERVED brevhus II, i Sem herred, Vestfold fylke, under Tønsberg postkontor, ble opprettet den 1.5.1926.

Navnet ble fra 12.12.1933 endret til TVERRVED v/Sirk. 43, 12.12.1933.

Fra 1.10.1956 gitt status av brevhus I. (Brevhusregister.)

Brevhuset TVERRVED ble lagt ned fra 1.4.1958 og samtidig omgjort til poståpneri. (Brevhusregister.)

Brevhuset nyttet først 4-rings kassasjonsstempel nr 124 og fikk "Kronet posthorn"-stempel i januar 1936.

Brevhusstyrere:
Fru Ellen Bergstrøm Borge 1.5.1926.
Kjøpm. Peter Halland fra ca 1935 (f. 1913).

---------