NK 451 – OTTA

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #174-96

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

OTTA (Ref#: 9547 , Kilde: KulturNav)

OTTA - se SELSVÆRKET

---------

SELSVÆRKET (Ref#: 10764 , Kilde: KulturNav)

SELSVÆRKET poståpneri, på gården Moen, i Vaage herred, Nordre Gudbrandsdalen fogderi, Kristians amt, under Lillehammer posteksp., ble opprettet den 1.4.1891 i hovedpostruten Lillehammer -- Veblungsnes. Sirk. 8, 18.3.1891.

Navnet ble fra Tretten -- Otta-banens åpning den 2.11.1896 endret til OTTA, samtidig som poståpneriene Bredebygden (1879) fikk navnet SJOA, Faavang (1883) fikk navnet MYRE, Nordre Fron (1871) fikk navnet VINSTRA og Søndre Fron (1851) fikk navnet HUNDORP. Alle ble flyttet til jernbanestasjonene. Sirk. 50, 24.11.1896.

På Tretten -- Otta-banen ble det fra åpningen sendt post::

Hamar -- Otta, alle dager kl. 14.34 (postekspedisjon)
Otta -- Hamar, alle dager kl. 6.10 (postekspedisjon)
Hamar -- Tretten, hverdager kl. 6.00 (konduktørpost)
Tretten -- Hamar, hverdager kl. 14.00 (konduktørpost).

Allerede under streiken blant dampskipsmaskinistene i 1912 ble det sendt post med bil mellom Otta og Åndalsnes. Ordinær postgang kom likevel først i gang fra 13.6.1913. Bilruten var bare i virksomhet om sommeren og ble fra 1914 lagt over til Dombås -- Åndalsnes.

Poståpneriet ble fra 1.7.1919 omgjort til FELTPOSTKONTORET OTTA. Sirk. 32, 24.6.1919.

Fra 1.11.1921 igjen omgjort til poståpneri. Sirk. 46, 26.8.1921.

Fra 1.4.1954 fikk poståpneriet status av postkontor B. Sirk. 6, 18.3.1954.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fikk postkontoret fra 1.11.1973 status av postkontor A. Sirk. 41, 31.10.1973.

Status ble fra 1.1.1989 endret til postkontor B. Sirk. 1, 19.1.1988.

Ved omorganisering av postnummersystemet fikk postboksadressatene under postkontoret 2670 OTTA tildelt postnr 2675.

Poståpneriet fikk i 1891 datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne nederst og tynne tverrstreker i indre sektor, og samme type med tekst Otta i 1896.

(2670)
Poståpnere/feltpostmestere/poståpnere/postmestere/postsjefer og postmestere:
Gårdbr. og stasj.holder Ole Gundersen Moen 1.4.1891.
Stasj.mester Tron Larsen 2.11.1896.
Fung. stasj.mestere fra 15.11.1912.
Stasj.mester Chr. Hindrum 1.4.1913 (f. 1859).
Posteksp. Johan Sverre Lammethun 1.7.1919 (f. 1889).
Posteksp. Johan Leonard Bakke 1.11.1921 (f. 1888).
Per Erling Bakke midlertidig fra 1.5.1948.
Postfullm.II Emil Alfred Rasmussen Muri 1.4.1954 (f. 1897).
Avd.sjef III Odd Martin Bakke 1.9.1967 (f. 1921).
Torstein Lyngved 1.12.1988 (f. 1940).
Postmester Torstein Lyngved 1.5.1988 (f. 1940).
Postmester Per Reidar Selnes Wullum 1.5.2001 v/Otta posthandel.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1895, da årlig lønn ble satt til kr 200,-, fra 1896 kr 300,-, fra 1898kr 480,-, fra 1901 kr 600,-, fra 1906 kr 700,-, fra 1910 kr 800,-, fra 1914 kr 900,- og fra 1917 kr 1.200,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------

OTTA (Ref#: 9548 , Kilde: KulturNav)

OTTA (POSTEN PÅ - 100 ÅR) midlt. brevhus - se POSTEN PÅ OTTA 100 ÅR

---------

POSTEN PÅ OTTA 100 ÅR (Ref#: 9640 , Kilde: KulturNav)

POSTEN PÅ OTTA 100 ÅR, midlertidig brevhus, under Lillehammer postkontor, var i virksomhet på Otta den 1.4.1991. (Motivdatostempel.)
Sirk. 9, 4.3.1991.

---------