NK 438 – HESTVIKA

Vinnende bud: kr 47

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #183-173

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HESTVIKA (Ref#: 4537 , Kilde: KulturNav)

HESTVIKA - se HESTVIG

---------

HESTVIG (Ref#: 4535 , Kilde: KulturNav)

HESTVIG poståpneri, i Fillan herred, Fosen fogderi, under Trondhjem postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 9.1.1886 med virksomhet fra 1.7.1886 og med ukentlig bipostrute ved gående bud til/fra Indhiteren poståpneri. Sirk. 15, 6.7.1886.

Fra 1.7.1887 ble posten til Hestvig befordret med dampskipet "Helena", og bipostruten til/fra Indhiteren ble samtidig inndratt. Sirk. 17, 6.7.1887.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 og 1894 er navnet skrevet henholdsvis HESTVIK og HESTVIKEN.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til HESTVIKA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble poståpneriet benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

7247 HESTVIKA ble nedlagt fra 1.10.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 20, 26.8.1996.

Datostempel ble først tilsendt i 1888 av 2-rings vanlig type.

(7247)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Carl Kaald jr. 1.7.1886.
Gårdm. Paul Kaald 1.1.1899 (f.1852).
Karl Johan Kaald 22.8.1922.
Fru Dortea Kaald kst 1.1.1928 (f.1892, død 3.12.1948).
Tlf.styrer Paul Andreas Kaald midlt. 4.12.1948, fast 1.11.1949 (f.1918).
Postkass. Dorthea Kaald 1.10.1985 (f.1960).

Årlig poståpnerlønn:

1886 1899 1902 1906 1914 1917
Kr 50 160 200 400 450 550

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------