NK 437 – JÆGERVATNET

Auksjonen er avsluttet

Nedlagt 1971

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Nedlagt 1971
Frimerkeauksjon #194-183

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

JÆGERVATNET (Ref#: 5538 , Kilde: KulturNav)

JÆGERVATNET - se JÆGERVANDET

---------

JÆGERVANDET (Ref#: 5537 , Kilde: KulturNav)

JÆGERVANDET poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Karlsø herred, Senjen og Tromsø fogderi, Tromsø amt, under Tromsø postktr., ble underholdt fra 1.4.1899. Sirk. 13, 24.3.1899.

Navnet ble fra 1.6.1908 skrevet JÆGERVATNET. Sirk. 27, 20.5.1908.

Poståpneriet 9065 JÆGERVATNET ble lagt ned fra 1.6.1971. Ny postadresse: 9064 SVENSBY. Sirk. 26, 1.6.1971.

(9065)
Poståpnere:
Gårdbr. og ds.eksp. Kristoffer Brynildsen 1.4.1899 (f.1859).
Carl Bergstrøm Brynildsen 15.10.1925.
Ds.eksp. Kristoffer Brynildsen 1.3.1936 (f.1904).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1902, da årlig lønn ble satt til kr 50,-, fra 1906 kr 100,-, fra 1911 kr 150,- og fra 1917 kr 200,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------