NK 434 – DEKNEPOLLEN

Vinnende bud: kr 17

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #181-46

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

DEKNEPOLLEN (Ref#: 1709 , Kilde: KulturNav)

DEKNEPOLLEN poståpneri, i Sør-Vågsøy herred, Sogn og Fjordane fylke, under Måløy postktr., ble opprettet den 1.11.1957. Sirk. 27, 21.10.1957.

Poståpneriet ble fra 1.4.1970 lagt under Nordfjordeid postktr. Sirk. 18, 28.5.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C, Sirk. 35, 10.12.1976.

6718 DEKNEPOLLEN pk ble nedlagt fra 11.5.1998. Ingen endring i postadressen for kundene etter nedleggelsen. Sirk. 9, 5.5.1998.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under DEKNEPOLLEN tildelt postnr 6704.

Datostempel av 1-rings type 22 mm. ble tilsendt ved opprettelsen.

(6718)
Poståpnere/styrere:
Landp.bud Jenny Olsen 1.11.1957 (f. 1912).
Tidl. posteksp. Reidun Berit Solvang 1.9.1980 (f. 1954).
Posteksp. Palma Olaug Moldestad vikar 16.3.1981 (f. 1955).
Postkass.D Irene Drageset Hopland vikar 1.1.1986 (f. 1963).

Poståpnerlønnen det første året var kr 3.000,-, fra 1.1.1958 kr 4.800,- og fra 1.11.1958 kr 5.915,-.

---------