NK 432 – SYLLING

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:44
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-219

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SYLLING (Ref#: 12452 , Kilde: KulturNav)

SYLLING poståpneri, i Lier prestegjeld, Buskerud fogderi, under Drammen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 1.9.1958, 22.12.1858 og 23.1.1859, med virksomhet fra 1.5.1859. Sirk. 8, 31.3.1859.

Poståpneriet hadde i 1904 foreløpige lokaler i Sylling Meieri.

Fra 1.1.1962 ble poståpneriet lagt under Lierbyen postkontor. Sirk. 39, 21.11.1961.

Fra 1.10.1971 igjen under Drammen postkontor (postområde). Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ifølge "Norske Filatelistika" ble datostempel tilsendt først i 1882 av 2-rings vanlig type med åpen stjerne.

(3410)
Poståpnere/styrere:
Pastor Christian Ludvig Rode 1.5.1859.
Skolelærer Andreas Rasmussen 1.7.1873.
Kirkesanger Ole Svendsen Enger 1.8.1878.
Frk. Johanne Svang 1.11.1893 (f. 1870).
Overtatt av Lierbanen fra 1.6.1928.
August Halvorsen kst. 1.10.1938 (f. 1876).
Einar Halvorsen var midlertidig fra 1.5.1942, fast fra 1.10.1942 (f. 1914).
Posteksp.D Annalise Marie Fælth 1.8.1983 (f. 1939).
Poststyrer Eva Lund 1.12.1998.

Årlig poståpnerlønn var i 1859 12 Spd., i 1875 16 Spd., i 1878 kr 80,-, i 1896 kr 250,-, i 1906 kr 350,-, i 1909 kr 500,-, i 1917 kr 650,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------