NK 432 – NOR I SOLØR

Vinnende bud: kr 5

Nedlagt 1963

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1963
Frimerkeauksjon #993-09

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NOR I SOLØR (Ref#: 8528 , Kilde: KulturNav)

NOR I SOLØR - se BRANDVOLD

---------

BRANDVOLD (Ref#: 1124 , Kilde: KulturNav)

BRANDVOLD poståpneri, på gården Brandvold, i Grue prestegjeld, Solør fogderi, under Kongsvinger postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 7.5.1857 med virksomhet fra 15.8.1857. Sirk. 7, 28.7.1857.I poststedsfortegnelsen 1889 ble navnet skrevet BRANDVAL, og fra Solørbanens åpning den 3.11.1893 ble posten til stedet levert via Nor jernbanestasjon. Sirk. 31, 1.11.1893.Poståpneriet ble fra 1.1.1894 flyttet til jernbanestasjonen, og navnet ble fra 1.10.1912 endret til NOR I SOLØR. Sirk. 61, 28.9.1912.

Samtidig ble et nytt Brandval poståpneri opprettet.Poståpneriet ble lagt ned fra 1.7.1963, og ny postadresse ble BRANDVAL. Sirk. 23, 26.6.1963.Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 373 og fikk 1-rings datostempel av typen stenskrift i 1859. Nor i Solør fikk datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne i 1912.Poståpnere:

Gårdbr. Johannes Pederssen Brandvold 15.8.1857.

Gårdbr. Anton Theodor Martinsen Brandvold 1.7.1883.

Stasj.mester Alb. O. Berg 1.1.1894.

Stasj.eksp. E. Wiger 23.11.1905.

Telegrafist M. Bunes midlertidig i 1918.

Stasj.mester Aug. Bjølgerud 1.7.1918 (f. 1886).

Overtatt av Norges Statsbaner fra 1.3.1934.De første årlige poståpnerlønninger:1857 1870 1885 1896 1901 1909 1914

Spd 24 30

Kr 160 300 400 500 350Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstilleg med 50% av lønnen.

---------