NK 432 – LYSEKLOSTER

Vinnende bud: kr 28

Uvanlig stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Uvanlig stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #191-03

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LYSEKLOSTER (Ref#: 7461 , Kilde: KulturNav)

LYSEKLOSTER poståpneri, på gården Lysekloster nær kirken, i Os herred, Nordhordland fogderi, under Bergen postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.1.1889.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(5215)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Christian Leivestad 1.1.1889.
Agronom Skadsem 23.5.1889.
Handelsm. B. Nagell 1.1.1891.
Peder Nilsen Midthus 14.4.1892.
Handelsbest. Karl Bøthun 15.4.1912.
Handelsbetj. Olav Hovden 23.8.1912.
Handelsbest. Johannes Eliassen Drange 1.12.1919 (f. 1890).
Handelsbest. Baard Tveit 15.7.1939 (f. 1910).
Handelsbest. Olav Instanes 1.9.1943 (f. 1914).
Carly Osgerd Monsen midlertidig fra 1.2.1958, kst. 1.5.1958, fast 1.8.1959 (f. 1921).
Poststyrer Tom Bendixen vikar fra 1.10.1992.

Årlig poståpnerlønn var i 1889 kr 40,-, i 1890 kr 140,-, i 1904 kr 200,- og fra 1917 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------