NK 432 – BRØSTADBOTN

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #170-132

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BRØSTADBOTN (Ref#: 1329 , Kilde: KulturNav)

BRØSTADBOTN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Dyrøy herred, Troms fylke, under Harstad postktr., i rute nr 7302 og landpostrute nr 7345 i Finnlandsneset -- Brøstad -- Sæter, ble opprettet 1.1.1920. Sirk. 70, 23.12.1919.

Poståpneriet ble fra 1.5.1965 lagt under Finnsnes postktr. Sirk. 19, 12.5.1965.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret BRØSTADBOTN nytt postnr 9311. Fra samme tid fikk postboksadressatene under 9311 BRØSTADBOTN tildelt postnr 9316.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble levert ved opprettelsen.

(9340 / 9311)
Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. Konrad Espejord 1.1.1920.
Ds.eksp. Margit Espejord 1.8.1930 (f. 1889).
Albert Espejord midlt. 1.8.1953.
Julius Ottar Meier Stien midlt. 1.8.1954.
Sigrid Bergheim midlt 1.11.1954.
Oluf Raanes (?).
Rignald Sigurd Ryvold midlt. 13.1.1955, kst.1.7.1955, fast 1.1.1957 (f. 1930).
Poststyrer Berit Sivertsen Hanssen Langhamn, fra 1.9.1994.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til årlig lønn i 1922 ble satt til kr 900,-.

---------