NK 43 – SØRSAND

Vinnende bud: kr 730

Sjeldent stempel. Grad 8. Endret til Sand i Senjen 1889

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Sjeldent stempel. Grad 8. Endret til Sand i Senjen 1889
Frimerkeauksjon #178-90

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SØRSAND (Ref#: 9150 , Kilde: KulturNav)

Nytt SØRSAND poståpneri sees i en eldre poståpnerprotokoll igjen i virksomhet under fiskertiden fra 1870 (J.nr. 1179/70).
Bortsett fra en kortere nedleggelse ved årsskiftet 1870/71 og i tiden 1.1.-- 1.10.1881.

Poståpneriet fikk fra 1.7.1887 helårlig virksomhet og lå fortsatt på dampskips-anløpsstedet Sand. (Poståpnerprotokoll).

Navnet ble fra 1.8.1889 endret til SAND I SENJEN. Sirk. 17, 23.7.1889.

Poståpneriet ble fra 1.10.1902 lagt under Harstad postkontor. Sirk. 24, 9.6.1902.

Fra 1.10.1921 ble navnet skrevet SAND I SENJA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.1.1929 endret til SANDSØY I SENJA. Sirk. 49, 14.12.1928.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.8.1975 endret til bare SANDSØY. Sirk. 28, 4.8.1975.

Ifølge "Norske Filatelistika" ble datostempel tilsendt først den 16.3.1882 av 2-rings type uten tverrbjelker, men med hull.

(9425)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Andreas Hansen notert i 1870.
Handelsm. Simon Kildal notert i 1876.
Handelsm. og ds.eksp. Joh. Fr. Hansen 1.10.1881.
Ds.eksp. D. B. Tollefsen 30.12.1916.
Ds.eksp. Konrad Olsen 15.12.1919 (f. 1858).
Ds.eksp. S. Greftegreff 1.3.1929.
Ds.eksp. Einar Rydning 1.6.1936 (f. 1899).
Edvin Annaton Figenschau 1.7.1970.
Arna Figenschau 1.7.1975 (f. 1917).
Eirik Ingjald Figenschau vikar fra 1.12.1983, fast 1.12.1986 (f. 1948).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1870 1872 1876 1881 1887 1900 1908 1914 1917
Spd. 5 24 u.lønn
Kr 48 80 160 250 300 350

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

SØRSAND (Ref#: 12688 , Kilde: KulturNav)

SØRSAND poståpneri, på Sandsøy, ved dampskipsanløpsstedet Sand, i Throndenæs prestegjeld, Senjen og Tromsø fogderi, trolig lagt under Nordland postkontor, fremkommer med opprettelsesdato ukjent. SØRSAND sees først i en fortegnelse 1808 over poststeder som da skal forsynes med nytt segl grunnet skifte av konge (Christian VII døde Frederik VII overtok). Poståpneriet kan derfor være av enda eldre dato. Navnet sees videre i en portofortegnelse av 1816.

Ved brev av 16.3.1818 fra Nordland postkontor til Brønø poståpneri er Sandtorvholm poståpneri nyopprettet fra 12.6.1818.
SØRSAND poståpneri blir da overflødig, og ble trolig lagt ned samme år.

Poståpner:
En timeseddel fra 1811 er attestert av Kildal, som var mulig poståpner da.

---------