NK 43 – OSMUNDSVAAG

Vinnende bud: kr 232

Meget sjeldent stempel. Grad 9. Flyttet og endret navn til BARMSUND i 1892.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Meget sjeldent stempel. Grad 9.

Fra postmuseet: Opprettet i 1877. Det er notert at poståpneriet i 1889 lå på Osmundvaagen ved Odden og flyttet den 1.1.1892 til dampskipsanløpsstedet Sandvik. Samtidig ble navnet endret til BARMSUND.
BARMSUND ble nedalgt i 1970.

Litt er om hva som skjedde videre på Osmundsvaag
OSMUNDVAAG brevhus, under Bergen postkontor, ble opprettet fra 1.1.1892 da tidligere Osmundvaag poståpneri ble flyttet til dampskipsanløpsstedet Sandvik og fikk navnet Barmsund.
Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet OSMUNDVÅG.
Brevhuset OSMUNDVÅG ble offisielt lagt ned fra 1.1.1928, men sies ikke å ha vært i virksomhet på flere år.
Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 455.

Frimerkeauksjon #183-105

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

OSMUNDSVAAG (Ref#: 15425 , Kilde: KulturNav)

OSMUNDSVAAG - Se OSMUNDVAAG

---------

OSMUNDVAAG (Ref#: 9529 , Kilde: KulturNav)

OSMUNDVAAG poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Selø prestegjeld, Sønd- og Nordfjord fogderi, under Bergen postkontor, ble inntil videre underholdt fra 15.8.1877. Sirk. 22,10.8.1877.

Det er notert at poståpneriet i 1889 lå på Osmundvaagen ved Odden og flyttet den 1.1.1892 til dampskipsanløpsstedet Sandvik. Samtidig ble navnet endret til BARMSUND. Sirk. 31,10.12.1891.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Florø postkontor. Sirk. 32, 23.6.1909.

Fra 1.1.1915 lagt under Moldøen (Måløy) postkontor. Sirk. 66, 22.12.1914.

Fra 15.1.1928 igjen lagt under Bergen postkontor. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra 1.10.1929 igjen lagt under Måløy postkontor. Sirk. 39, 20.9.1929.

Fra 1.4.1970 lagt under Nordfjordeid postkontor. Sirk. 32, 31.8.1970.

Poståpneriet 6745 BARMSUND ble lagt ned fra 1.8.1970. Ny postadresse: 6748 FLATRAKET I NORDFJORD. Sirk. 32, 31.8.1970.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(6745)
Poståpnere:
Landh. Christian Bonny Uchermann Wiese 15.8.1877.
Sivert Johnsen Osmundvaag kst. 1.9.1890.
Gårdbr. og ds.eksp. Rasmus Pedersen Sandvik 1.1.1892.
Olaf Olsen Kvalheim 24.7.1901.
Alette Olsen Kvaalheim 23.7.1902.
Gårdbr. og ds.eksp. Rasmus P. Sandvik 29.6.1904 (f. 1858).
Fru Birgitta Barmen 1.4.1921 (f. 1886).
Ds.eksp. Rasmus Sandvik 1.7.1938--1.9.1957 (f. 1898).
Vikarer fra 1.9.1957.
Ds.eksp. Mathias Silden 1.9.1959 (f. 1892)
Vikarer (?) (?) (?)

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1889 1908 1912 1913 1917
Kr 60 150 200 250 300

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

OSMUNDVAAG (Ref#: 9530 , Kilde: KulturNav)

OSMUNDVAAG brevhus, under Bergen postkontor, ble opprettet fra 1.1.1892 da tidligere Osmundvaag poståpneri ble flyttet til dampskipsanløpsstedet Sandvik og fikk navnet Barmsund.

Brevhuset ble fra 1.7.1909 lagt under Florø postkontor. Sirk. 32, 23.6.1909.

Fra 1.1.1915 lagt under Moldøen (Måløy) postkontor. Sirk. 66, 22.12.1914.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet OSMUNDVÅG.

Brevhuset OSMUNDVÅG ble offisielt lagt ned fra 1.1.1928, men sies ikke å ha vært i virksomhet på flere år.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 455.

Brevhusstyrer:
Tidl. poståpner Sivert Johnsen Osmundvaag 1.1.1892.

---------