NK 43 – NORDHORSFJORD

Bud nå: kr 10

Nedlagt 1989

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 18. april 2024 20:38
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 12 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Nedlagt 1989
Frimerkeauksjon #191-101

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NORDHORSFJORD (Ref#: 8600 , Kilde: KulturNav)

NORDHORSFJORD poståpneri, på handelsstedet, i Bindalen prestegjeld, Søndre Helgeland fogderi, Nordland amt, under Namsos postkontor, ble opprettet den 1.5.1879. Sirk. 13, 30.4.1879.

Navnet ble fra 1.4.1909 skrevet NORD-HORSFJORD. Sirk. 16, 31.3.1909.

Poståpneriet ble fra 1.7.1911 lagt under Brønnøy(sund) postkontor. Sirk. 35, 14.6.1911.

Fra 1.7.1951 ble navnet igjen skrevet NORDHORSFJORD. Sirk. 13, 18.6.1951.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

8934 NORDHORSFJORD postkontor C, under Brønnøysund postkontor, ble lagt ned fra 1.10.1989. Ny postadresse: NORDHORSFJORD, 8930 BINDALSEIDET. Sirk. 30, 6,9.1989.
Senere ble KJELLA landpoststasjon opprettet på stedet (se nedenfor).

Ifølge "Norske filatelistika" ble datostempel av 2-rings vanlig type tilsendt poststedet først i 1884.

(8934)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Ole Chr. Tommesen 1.5.1879.
Gårdbr. Johannes Andreas Jansen notert i 1881.
Andreas Jansen 1.7.1885.
Enke Nicoline Jahnsen kst. 8.3.1882, fast 19.4.1882 (f.1844).
Telefonbest. Emil Horsfjord 1.11.1921 (f.1884).
Telefonstyrer Louise Horsfjord under ledighet fra 5.1.1954.
Telefonstyrer Hjørdis Solstad vikar fra 1.11.1955, kst. 1.2.1956, fast 1.6.1957 (f.1921).
Lise Kristin Wassås tilsatt fra 1.12.1983, muligens som kombinert landpostbud og styrer (f.1961).

Den årlige poståpnerlønnen var i 1879 kr 48,-, i 1885 kr 72, i 1887 kr 96,-, i 1897 kr 180,-, i 1913 kr 250,- og i 1914 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.


KJELLA LANDPOSTSTASJON, 8930 BINDALSEIDET, i Bindal kommune, Nordland fylke, under Brønnøysund postområde, ble opprettet 1.1.1990, med virksomhet fra 1.2.1990, som en erstatning for det tidligere Nordhorsfjord postkontor, som ble lagt ned fra 1.10.1989. (Kilde: Brønnøysund postkontor.)

Styrer:
Kjella Samvirklag 1.2.1990.

---------

NORDHORSFJORD (Ref#: 8601 , Kilde: KulturNav)

NORDHORSFJORD poståpneri, i Bindalen prestegjeld, Søndre Helgeland fogderi, under Namsos postkontor, ble ifølge en eldre poståpnerprotokoll opprettet for fisketiden i 1875.

Poståpneriet NORDHORSFJORD ble lagt ned fra 18.12.1875.

---------