NK 43 – LYNGDAL

Vinnende bud: kr 580

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #189-91

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LYNGDAL (Ref#: 7440 , Kilde: KulturNav)

LYNGDAL - se BERGE I AA

---------

BERGE I AA (Ref#: 665 , Kilde: KulturNav)

BERGE I AA og BERGE I LYNGDAL eller ØVRE BERGE I LYNGDAL.

Etter Jørgen Jørgensens befaring av hovedpostrutene i 1689 nevnes BERGE I LYNGDAL som "poståpneri", dvs. postgård. I posthistorien er stedet i 1706 og senere i 1750-årene nevnt som utgangssted for Lister bipost. Antakelig har Berge vært i virksomhet fra ca siste halvdel av 1600-tallet.

BERGE I AA/BERGE I LYNGDAL ble offentlig poståpneri fra 4.8.1758 under navnet REFSVOLD. Det er imidlertid lite kilder som bekrefter opprettelsen.

Poststedet skal først ha ligget på gården Oftedal, senere på Øvre Berge og i 1720 på gården Aarnes.

I Postmuseets første fortegnelse 1808 over poståpnerier som skal forsynes med nytt segl grunnet kongeskifte (Christian VII døde fredrik VI overtok), er navnet på poståpneriet endret til REFSVOLD I LYNGDAL poståpneri.

I portotabeller og fortegnelser 1812--1847 er navnet bare REFSVOLD, i 1855 er navnet LYNGDAL eller LYNGDAL (REFSVOLD) i Lyngdal prestegjeld, Lister fogderi, under Christiansand postkontor.

Ved Kgl.res. 30.7.1812 ble det opprettet ukentlig bipost mellom Refsvold i Lyngdal og Farsund.

I 1838 hadde Refsvold forbindelse med hovedpostruten Christiansand -- Stavanger tre ganger ukentlig og med Farsund to ganger ukentlig. Sistnevnte rute ble ved Kgl.res. 4.10.1852 utvidet til fire ganger ukentlig i tiden januar--mars hvert år. Sirk. 51, 15.10.1852.

Poståpneriet og bipostene fra Lyngdal til Farsund og mellom Hægebostad og Lyngdal ble fra 1.7.1888 lagt under Farsund postekspedisjon. Sirk. 16, 25.6.1888.

Poståpneriet lå i 1891 på gården Grøndokken og flyttet i 1907 til gården Lia.

Poståpneriet ble fra 1.6.1970 lagt under Kristiansand S postområde. Sirk. 18, 28.5.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble poståpneriet benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk status av postkontor B fra 1.6.1974, Sirk. 19, 19.6.1974.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 4580 LYNGDAL tildelt postnr 4575 LYNGDAL (postboks 1--150), postnr 4576 (postboks 151--300) og postnr 4577 (postboks 300 -- ).

Ifølge "Norske filatelistika" nyttet poststedet først (ca 1856) 3-rings kassasjonsstempel nr 189 og fikk tilsendt datostempel av 1-rings type med antikva eller stenskrift bokstaver den 5.3.1859.

(4580)
Poståpnere/styrere/postmestre:
Bjørn Nielsen nevnes 1686--1697.
Rasmus Nielsen Berje nevnes i 1701.
En timeseddel i 1834 attestert av Mads Poulsen.
Gårdbruker Tobias Bergersen Rom 1.2.1839.
Gunhild Regine Tobiasdatter Rom midlertidig fra 14.8.1886.
Landh. Fredrich Bostedt 23.10.1886.
Frk. Dina Bostedt 15.8.1900.
Benedikte Skoland (gift Larsen Kvavik) 1.9.1912 (f. 1891).
Olav Kvavik midlertidig fra 4.10.1951, fast 1.12.1951 (f. 1924).
Førstepostfullm. Bjørn Egil Seland 1.3.1990 (f. 1945).
Postmester Bjørn Egil Seland 1.5.1998 (f. 1945).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1858 1881 1890 1894 1904 1908 1914 1917
Spd. 50
Kr 300 440 500 700 800 1000 1100

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av daværende lønn.

---------

LYNGDAL (Ref#: 7441 , Kilde: KulturNav)

LYNGDAL (Farsund) - se BERGE I AA

---------