NK 43 – HOF I LAND

Bud nå: kr 14

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 8. juni 2023 20:14
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 16 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #176-46

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HOF I LAND (Ref#: 4649 , Kilde: KulturNav)

HOF I LAND - se SØNDRE LAND

---------

SØNDRE LAND (Ref#: 12582 , Kilde: KulturNav)

SØNDRE LAND poståpneri, på gården Nedre Hof, i Land prestegjeld, Hadeland og Land fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 26.5.1855, med virksomhet fra 1.11.1855. Sirk. 9, 28.11.1855.

Navnet ble fra 1.1.1885 endret til HOF I LAND. Sirk. 21, 2.12.1884.

Ble fra 1.7.1886 lagt under Hønefoss posteksp. Sirk. 14, 25.6.1886.

Fra poststedsfortegnelsen er navnet skrevet HOV I LAND.

Poståpneriet ble fra 20.12.1900 igjen lagt under Kristiania postkontor grunnet den nye jernbaneforbindelsen som ble åpnet samme dag på strekningen Grefsen -- Røikenviken. Sirk. 47, 2.12.1900.

Fra 1.10.1920 ble poståpneriet lagt under Jevnaker postkontor. Sirk. 55, 23.9.1920.

Fra 1.10.1930 igjen under Oslo postkontor. Sirk. 19, 15.5.1930.

Fra 1.7.1953 lagt under Gjøvik postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Fra 1.1.1956 ble navnet endret til bare HOV. (Noteringssentral).

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Fra 1.5.1985 ble status endret til postkontor B. Sirk 17, 23.4.1985.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 2860 HOV tildelt postnr 2867.

Poståpneriet nyttet fra ca 1855/56 3-rings kassasjonsstempel nr 168, fikk tilsendt datostempel den 6.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(2860)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Gårdbr. Ole Hansen Ruud 1.11.1855.
Nils Pedersen Hvalby 15.7.1856.
Skolelærer O. Bjerke 16.5.1858. (Ved gården Hof.)
Frk. Gunda Robarth kst. 1.11.1884, fast i 1885
Emma Sedahl kst. 11.1.1890.
Fogdefullm. Carl Meinich 1.3.1890. Under tjenestefri fra 15.1.1895 ble stedet styrt av Ida Meinich, og under tjenestefri fra 18.7.1896 styrt av Karoline Hagen.
Anna Elstad 18.1.1897 (tiltrådt 1.5.1897) (f. 1851).
Landpostbud Kristian Bjerke kst. 1.8.1919, fast 1.9.1920 (f. 1893).
Poståpner Harald Wergeland 1.1.1962 (f. 1913).
Poståpner Odd Kristian Dyrkorn en kort tid fra 1.5.1970 (f. 1923). Han flyttet tilbake som poståpner i Brekstad.
Underpostkontorstyrer Arnfinn Henry Sandvik 1.7.1971 (f. 1927).
Poståpner Tor Johan Oppedal 1.7.1972 (f. 1920).
Postmester Ove Gjerdet 1.2.1982 (f. 1944).

Den først kjente årlige poståpnerlønn var i 1858 60 Spd., fra 1872 72 Spd., fra 1878 kr 400,-, fra 1888 kr 460,-, fra 1897 kr 700,-, fra 1902 kr 750,- og fra 1917 kr
1.000,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------