NK 43 – HÆSKESTAD

Vinnende bud: kr 70

Nedlagt 1984

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1984
Frimerkeauksjon #174-67

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HÆSKESTAD (Ref#: 5054 , Kilde: KulturNav)

HÆSKESTAD poståpneri, på gården Eide, i Lunde prestegjeld, Jæderen og Dalane fogderi, under Stavanger postktr., ble opprettet ved Kgl.res. av den 1.9., 22.12.1858 og 23.2.1859 med virksomhet fra 1.4.1859. Sirk. 8, 31.3.1859.

Navnet ble fra poststedsfortegnelsen 1889 skrevet HESKESTAD.

Poståpneriet ble fra 1.7.1893 lagt under Egersund postktr. Sirk. 11, 6.5.1893.

Poståpneriet flyttet den 1.11.1904 til Heskestad jernbanestasjon.

Poståpneriet ble 1.1.1973 lagt under Flekkefjord postområde. Sirk. 39, 6.11.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

4394 HESKESTAD postkontor C ble lagt ned fra 1.11.1984. Ny postadresse: 4393 UALAND. Sirk. 32, 30.9.1984.

Datostempel ble ifølge "Norske filatelistika" tilsendt først i 1883, av 2-rings vanlig type.

(4394)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Omund Olsen Eide 1.4.1859.
Gårdbr. Ole Gabriel Omundsen Eide (Ueland) i 1869.
Stasj.eksp. John Pedersen 1.11.1904.
Stasj.betj. B. Mydland 28.9.1906.
Banevokter S. Gydal kst. 1908.
Stasj.eksp. Anne Flom 12.6.1908 (f.1885).
Overtatt av Norges Statsbaner 1.2.1944.
Gladys Marie Slettebø kst 1.8.1966 (f. 1933).
I en tid dekket med vikarer.
Tidl. poståpner Gladys Marie Slettebø kst. 1.7.1969 (f. 1933).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1859 1866 1876 1881 1900 1903 1909 1913 1917
Spd. 12 20 28
Kr 140 200 250 230 250 350

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------