NK 419 – LØDINGEN

Vinnende bud: kr 42

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #183-142

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LØDINGEN (Ref#: 7481 , Kilde: KulturNav)

LØDINGEN poståpneri, i Lødingen prestegjeld, Salten fogderi, under Nordland postktr., sees først i en fortegnelse 1808 over poststeder som da skal forsynes med nytt segl grunnet skifte av konge (Christian VIi døde, Frederik VII overtok). LØDINGEN ble antakelig poståpneri etter at Valle postgård ble lagt ned ca 1807, men dette er ubekreftet. -- NB: Se derfor også Valle postgård.

LØDINGEN poståpneri og dampskipsanløpsstedet for prestegjeldet ble i 1861 flyttet fra Kjeøen til Lødingen prestegaard. Sirk. 17, 20.7.1861.

Poståpneriet ble antakelig 1866 lagt under Namsos postktr.

Fra 1.7.1880 ble poståpneriet lagt under Bodø posteksp. Sirk. 14, 14.6.1880.

Fra 1.4.1921 lagt under Svolvær postktr. Sirk. 13, 21.3.1921.

Poståpneriet fikk fra 1.10.1932 status av underpostkontor I. Sirk. 10, 25.4.1932.

Fikk status av postkontor fra 1.4.1948. Sirk. 8, 18.3.1948.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 fikk postkontoret benevnelsen postkontor A. Sirk. 41, 31.10.1973.

Fra 1.4.1984 ble status endret til postkontor B og samtidig lagt under Narvik postområde. Sirk. 12, 26.3.1984.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 193 og fikk tilsendt datostempel den 20.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(8550)
Poståpnere/postmestere/postsjefer:
Den/de som først ordnet med posten, er ukjente. En timeseddel fra 1835 er attestert av Schjeldrup, som mulig var poståpner da.
Handelsmann Ronæs notert fra 1.7.1860, men kan ha vært tidligere.
Sogneprest Valeur 15.7.1861.
Agronom M. Theting 1.4.1863.
Handelsm. A. Schøning 1.4.1869, tiltrådt 1.6.1869
Fyrvokter Andersen er notert fra 1.1.1891.
Telegrafist Edv. Olsen kst. 15.6.1892.
Handelsm. A. Schøning 1.4.1893 (død 22.1.1906).
Aslaug Schøning (Juliusen) kst. 22.1.1906, fast 15.5.1906 (f. 1879).
Postass. Arthur Rønvik kst. 1.8.1928.
Posteksp. Sverre Lundemoen 1.10.1932 (plikt) (f. 1900).
Posteksp. John Høidahl 1.9.1936 (plikt) (f. 1890).
Posteksp. Arnold Leonard Haaland 1.2.1941 (plikt) (f. 1898).
Posteksp. Jard Martin Carlsen 1.2.1942 (plikt), fast 1.7.1946 (f. 1900).
Avd.sjef Jørgen Hafskjold 1.10.1958 (f. 1923).
Avd.sjef III Steinar Andreas Nilssen 1.10.1971 (f. 1941).
Førstepostkass. Grethe Otnneim 1.8.1984 (f. 1947).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1860 1877 1882 1886 1892 1901 1911 1913 1914 1917
Spd. 24
Kr 200 260 360 600 800 1000 1100 1200 1400

---------