NK 410 – SØRLI

Vinnende bud: kr 47

Nedlagt 1964

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1964
Frimerkeauksjon #183-141

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SØRLI (Ref#: 9147 , Kilde: KulturNav)

Nytt SØRLI poståpneri, i Lierne herred, Namdalen fogderi, under Namsos postkontor, ble underholdt ved Kgl.res. 25.1.1897, med virksomhet fra 1.8.1897. Samtidig med opprettelsen ble det satt i gang en ukentlig kjørende bipost til og fra Nordli poståpneri. Sirk. 30, 26.7.1897.

Poståpneriet SØRLI ble lagt ned fra 1.8.1964. Sirk. 25, 12.8.1964.
NB: Se også Jule poståpneri, opprettet 1.10.1949, som fra 1.10.1965 endret navn til Sørli.

Poståpneriet overtok antakelig det tidligere 2-rings vanlige Sørli-stempelet.

Poståpnere:
Kirkesanger J. Finsaas 1.8.1897.
Ragna Finsaas (Rui) 1.8.1925 (f. 1895).

De første årlige poståpnerlønninger:

1897 1901 1905 1909 1913 1914 1917
Kr 50 80 130 200 250 300 350

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

JULE (Ref#: 5518 , Kilde: KulturNav)

JULE poståpneri, i Sørli herred, Nord-Trøndelag fylke, under Namsos postkontor, med postforbindelse i bipostruten nr 6540, ble opprettet den 1.10.1949. Sirk. 25, 29.9.1949.

Navnet ble fra 1.10.1965 endret til SØRLI. Sirk. 38, 21.10.1965.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av 2-rings vanlig type med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

NB: Se også tidligere SØRLID poståpneri.

(7884)
Poståpnere/styrere:
Handelsbest. Oskar Ryggen 1.10.1949 (f. 1906, død 6.7.1957).
(?) (?) (?)
Jan Rodin Freland, midlt. 1.4.1958, kst. 1.7.1958, fast 1.7.1960 (f. 1906).
Jenny Aagård kst. 1.1.1970.
Tidl.postass. Kari Kvernmo Stensen 1.12.1970 (f. 1949).

Den første årlige poståpnerlønnen var i 1949 kr 400,-, fra 1950 kr 2.700,- og i 1952 kr 2.950,-.

---------

SØRLI (Ref#: 9148 , Kilde: KulturNav)

Nytt SØRLI - se også under JULE

---------

SØRLI (Ref#: 12675 , Kilde: KulturNav)

SØRLI poståpneri - se SØRLID

---------

SØRLID (Ref#: 12676 , Kilde: KulturNav)

SØRLID poståpneri, i Liderne prestegjeld, Inderøen fogderi, under Trondhjem postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 8.6.1872, med virksomhet fra 15.7.1872. Samtidig med opprettelsen ble underholdt en 14-daglig bipost mellom Sørlid, Nordlid og Snaasen eller Grong poståpnerier. (Ikke sirk)

Navnet ble ca 1890 endet til SØRLI.

Poståpneriet SØRLI og biposten ble fra 5.4.1891 lagt ned. Samtidig ble det i stedet underholdt en ukentlig landpostrute fra Nordli om Eidet, Løvsjølien, Aune, Ulland, Deviken og Mebygden til Jule og samme vei tilbake. Sirk. 8, 18.3.1891.

Poståpner:
Gårdbruker Daniel Brønstad 15.7.1872.

Datostempel av vanlig 2-rings type ifølge "Norske Filatelistika" ble tilsendt først i 1887.

Den årlige poståpnerlønnen var i 1872 4 Spd., i 1885 30 kr. og i 1889 50 kr.

---------