NK 410 – HELGELANDSMOEN FELTPOSTÅPNERI

Vinnende bud: kr 10

Nedlagt 1995

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1995
Frimerkeauksjon #178-135

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HELGELANDSMOEN FELTPOSTÅPNERI (Ref#: 4319 , Kilde: KulturNav)

HELGELANDSMOEN FELTPOSTÅPNERI, på Helgelandsmoen, i Norderhov, Buskerud fylke, under Hønefoss postktr., ble underholdt ved Helgelandsmoen eksersersplass inntil videre fra 15.10.1950. Posten til/fra stedet ble sendt via Hønefoss. Sirk 27, 10.10.1950.

Navnet ble fra 1.7.1958 endret til bare HELGELANDSMOEN og ble et fast poståpneri.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

3509 HELGELANDSMOEN postkontor i Hønefoss postområde vil bli lagt ned fra 9.5.1995. Ny postadresse: Helgelandsmoen, 3500 HØNEFOSS. Sirk. 10, 10.4.1995.

2-rings datostempel av vanlig type med åpen stjerne ble antakelig levert ved opprettelsen.

(3509)
Feltpoståpnere/poståpnere/styrere:
Sersjant Kåre Lilleeng 15.10.1950.
Sersjant Per Torshaug 21.4.1952.
Fru Tordis Andersen 23.8.1954 (f. 1925).
Marie Andersen kst. 1.10.1968 (f. 1920).
Res.posteksp. Ruth Løvås Vestrom vikar 1.3.1984 (f. 1960).
P.kass. Tor Villiam Abrahamsen vikar 1.3.1985, fast 1.2.1986 (f.1952).

---------