NK 410 – AUSTERTANA

Vinnende bud: kr 44

Nedlagt 1967

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1967
Frimerkeauksjon #193-20

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

AUSTERTANA (Ref#: 465 , Kilde: KulturNav)

AUSTERTANA - se ØSTERTANEN

---------

ØSTERTANEN (Ref#: 14753 , Kilde: KulturNav)

ØSTERTANEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Lerpolnes, i Tanen herred, Finmarken amt, under Vadsø postkontor, ble underholdt fra 1.7.1900. Sirk. 26, 30.6.1900.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til AUSTERTANA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet var grunnet krigstilstanden evakuert fra ultimo 1944. Gjenopprettet fra 30.6.1945. Sirk. 19, 7.7.1945.

Poståpneriet AUSTERTANA ble lagt ned fra 1.9.1967. Sirk. 33, 12.9.1967. Ny postadresse: 9845 TANA. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

Poståpnere:
Handelsm. Erland Pedersen 1.7.1900 (f. 1874).
Telefonstyrer og ds.eksp. Petter A. Jessen kst. 1.4.1930 (f. 1886).
Ds.eksp. Thorleif Jessen 1.7.1943 (f. 1907), med Nils Andreas Bithi som midlertidig styrer under tjenestefri i et halvt år fra 1.4.1946.
Ds.eksp. Magnus Andreas Lille 1.7.1952 (f. 1922).
Ds.eksp. Per August Aleksandersen midlertidig fra 1.11.1958, kst. 1.4.1959, fast 1.7.1960 (f. 1926).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1904, da årlig lønn ble satt til kr 100,-, fra 1913 kr 150,- og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------