NK 403 – ROSENDAL

Bud nå: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:44
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 7 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-216

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ROSENDAL (Ref#: 10117 , Kilde: KulturNav)

ROSENDAL poståpneri, i Kvindherred prestegjeld, Søndhordland fogderi, under Bergen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res.18.3.1861, med virksomhet fra dampskipet "Vøringen"s start den 1.7.1861 på Hardangerfjorden. Sirk. 17, 20.7.1861.

Poståpneriet ble fra 1.10.1959 lagt under Stord postkontor. Sirk.23, 22.8.1959

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk. 41, 31.10.1973.

Fikk fra 1.6.1974 status av postkontor B. Sirk. 19, 19.6.1974.

Fra 1.5.1979 ble status endret til postkontor C. Sirk. 18, 8.5.1979.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadresaatene under postkontoret 5470 ROSENDAL tildelt postnr 5486.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt den 3.7.1863.

(5470)
Poståpnere/postmestere/styrere:
Lensm. Halvard Jenssøn Enæs 1.7.1861.
Gårdbr. Johannes Johnsen Skaale 1.5.1862.
Lensm. Halvard Jenssøn Enæs 1.1.1868.
Husmann og skipsbygger Lars Knudsen Skaale 1.1.1880 (f. 1843).
Fru Martha Sundfjord 1.11.1918 (f.1884).
Edith Sundfjord midlertidig fra 26.3.1949.
Per Havnen 1.1.1950 (f. 1919).
Poststyrer Johannes Løvfall 1.7.1985 (f. 1936).
Sølvi Seberg vikar fra 1.10.1991 (f. 1967).
Poststyrer (vikar) Ingunn Langeland fra 1.5.1994.

Årlig poståpnerlønn var:

1861 1866 1869 1874 1889 1893 1901 1908 1914 1917
Spd. 12 20 32 40
Kr 160 440 600 750 850 1000

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------