NK 403 – BREMANGER

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:44
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-217

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BREMANGER (Ref#: 1207 , Kilde: KulturNav)

BREMANGER poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Kalvaag, i annex til Kinn prestegjeld, Sønd- og Nordfjord fogderi, under Bergen postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 25.7.1860 med virksomhet fra 1.1.1861. Sirk. 1, 24.1.1861.

Poståpneriet lå 5.8.1867--15.9.1869 (?) på gården Frøyen, og ble 1.7.1909 lagt under Florø postdistr. Sirk. 32, 23.6.1909.

Navnet ble fra 1.1.1920 endret til KALVÅG. Sirk. 70, 23.12.1919.

(Bremangerpollen poståpneri fikk navnet Bremanger fra 1.4.1922).

Poståpneriet ble fra 15.1.1928 lagt under Bergen postktr. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra 1.10.1929 tilbakeført under Florø postdistr. Sirk. 39, 20.9.1927.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet benevnt underpostktr. fra 1.11.1973, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret KALVÅG nytt postnr 6729.

Datostempel av 1-rings type med antikva eller stenskrift bokstaver ble tilsendt poststedet 5.2.1862.

(6913 / 6729)
Poståpnere/styrere:
Zakarias Knudsen Frøien 1.1.1861.
Lensm. Sørensen 1.7.1863.
Sogneprest Koren kst. 10.8.1865.
Kirkesanger Rangsæter 1.1.1866.
Skolelærer Kristen Elde 25.6.1866.
Lnsm. Ole Berg Steen 1.4.1867.
Kirkesanger Nøttingnes kst. 1.10.1876.
Lensm. Edvard Mathias Falck 1.2.1877.
Julie Falck 1.10.1891.
Lensm. Bernt Haaland 1.7.1896 (f.1858).
Lilla Falck Haaland 1.12.1921.
Tlf.best. Oline Sørensen kst. 1.10.1927 (f. 1891).
Kjell Ryland midlt. 16.5.1954, kst. 1.6.1956, fast 1.6.1957 (f.1923).
Unni Frøyen Ferstad midlt. vikar 12.9.1981.
Postkass. Vigdis Frøyen fra 1.1.1993.

De første årlige poståpnerlønninger:

1861 1869 1875 1888 1894 1900 1905 1908 1917
Spd 20 44 50
Kr 280 380 450 600 700 800

Poståpneren hadde ellers div. lønnstillegg under fisketiden i årene 1908 til 1917.
Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av daværende lønn.

---------