NK 401 – FLISA

Vinnende bud: kr 24

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #183-125

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FLISA (Ref#: 2825 , Kilde: KulturNav)

FLISA - se HOF (Solør)

---------

HOF (Ref#: 4646 , Kilde: KulturNav)

HOF poståpneri, i samme prestegjeld, Solør og Odalen fogderi, under Kongsvinger postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 28.8.1838.

Navnet ble ved Kgl.res. 9.6.1884 endret til AASNÆS fra 1.8.1854. Sirk. 7, 26.7.1854.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 endret til AASNES.

Da Solørjernbanen åpnet 3.11.1893, ble posten til stedet sendt over Flisen jernbanestasjon . Videre ble poståpneriet fra 8.1.1894 flyttet til Flisen jernbanestasjonen.

Navnet ble fra 1.7.1918 endret til FLISA. Sirk. 31, 25.6.1918.

Poståpneriet ble 1.2.1951 omgjort til POSTKONTOR. Sirk. 1, 10.1.1951.

Fikk 1.1.1977 endret status fra postktr. A til postktr. B, og ble lagt under Kongsvinger postområde. Sirk. 2, 21.1.1977.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 2270 FLISA tildelt postnr 2271.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 8, og fikk tildelt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver i 1859.

(2270)
Poståpnere/postmestere:
De første poståpnere er ukjente.
Gårdbr. Erik Halvorsen Keiserud 1.1.1870. (På gården Keiserud).
St.mester Edv. Olsen 8.1.1894.
St.mester A. E. Eriksen 8.10.1903.
Telegrafist K. M. Kristiansen kst. 9.8.1917.
P.eksp. A. Stabursvik 1.11.1922.
Olaug (Orby) Indahl 1.9.1938 (f. 1895). Hadde tj.fri fra ca 1946 med Sigurd Amundsen som midlt. styrer. Amundsen døde 23.3.1949.
Postflm.I Olaf Asbjørn Yngvar Olsen 1.2.1952 (f. 1896).
Postflm.II Carl Wilhelm Nyquist Johnsen 1.9.1954 (f. 1916).
Postkass. IV Ole Gudmund Jahren 1.3.1961 (f. 1913).
Avd.sjef III Oddvin Hatlebrekke 1.7.1968 (f. 1929).
Kons. Odd Ragnar Østvang 1.8.1977 (f. 1935).
Postmester Odd Østvang 1.5.1998.
Postmester Odd Hallgeir Sletten 1.6.1998.

De første årlige poståpnerlønninger:

1838 1854 1870 1877 1885 1898 1905 1913 1914 1917
Spd. 8 40 60
Kr 400 480 800 900 1100 1200 1500

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------