NK 399 – SYSLE

Vinnende bud: kr 30

Nedlagt 1987 , Uvanlig stempel. Grad 7.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1987 , Uvanlig stempel. Grad 7.
Frimerkeauksjon #175-45

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SYSLE (Ref#: 12474 , Kilde: KulturNav)

SYSLE - se HOLE I MODUM

---------

HOLE I MODUM (Ref#: 4691 , Kilde: KulturNav)

HOLE I MODUM poståpneri, på jernbanestasjonen Hole, i Modum herred, Buskerud fogderi, under Drammen postktr., ble inntil videre underholdt fra den 1.8.1894. Sirk. 19, 31.7.1894.

Navnet ble fra 1.6.1895 endret til SYSLE. Sirk. 15, 16.5.1895.

I 1905 ble poståpneriet flyttet til Hole folkeskole.

Poståpneriet ble fra 1.4.1954 lagt under Vikersund postktr. Sirk. 2, 6.2.1954.

Fra 1.4.1970 under Drammen postområde. Sirk. 6, 23.2.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

3388 SYSLE postkontor C ble lagt ned fra 1.6.1987. Ny postadresse blir 3370 VIKERSUND. Sirk. 19, 25.5.1987.

(3388)
Poståpnere/styrere:
Stasj.eksp. C. J. Ekstrøm 1.8.1894.
Handelsm. og meieribest. Johan Hval 15.4.1901.
Landh. G. L. Gudmundsen 4.10.1909 (f.1881).
Poståpnerass. Helge Gudmundsen midlt. 2.5.1951, fast 1.7.1951 (f.1915).
Landp.bud Brita Bjørnstad 1.1.1983 (f.1919).

De første årlige poståpnerlønninger:

1894 1902 1908 1912 1913 1914 1917
Kr 100 240 250 350 400 450 600

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------