NK 399 – LANGEVÅG

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #183-143

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LANGEVÅG (Ref#: 6821 , Kilde: KulturNav)

LANGEVÅG - se LANGEVAAG

---------

LANGEVAAG (Ref#: 6820 , Kilde: KulturNav)

LANGEVAAG poståpneri, på Suløen, i Borgund herred, Søndmør fogderi, under Aalesund postkontor, med 2 ganger ukentlig bipostrute til/fra Aalesund, ble underholdt fra 1.7.1894. Sirk. 17, 12.7.1894.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet LANGEVÅG.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.6.1974 status av postkontor B. Sirk. 19, 19.6.1974.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 6030 LANGEVÅG tildelt postnr 6039.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(6030)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Lars Jens Brunstad 1.7.1894.
Spinner Ole Sandvik 6.5.1897 (f. 1873).
Kirsten Sandvik Molvær midlt. 8.1.1943.
Sverre Emil Grøndal kst. 1.5.1943 (f. 1907).
Ola Mafne Strand 1.11.1974 (f. 1940).
Poststyrer (vikariat) Astrid Blomvik 1.7.1998.
Poststyrer Astrid Nordby Blomvik 1.7.1999.
Postmester Tor Ulvestad 1.2.2001 v/Langevåg posthandel.

Årlig poståpnerlønn var i 1897 kr 30,-, i 1900 kr 60,-, i 1906 kr 100,-, i 1909 kr 150,-, i 1912 kr 200,-, i 1913 kr 250,- og fra 1917 kr 450,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------