NK 399 – BAKKA I SOGN

Vinnende bud: kr 50

Uvanlig stempel. Grad 7.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Uvanlig stempel. Grad 7.
Frimerkeauksjon #171-37

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BAKKA I SOGN (Ref#: 520 , Kilde: KulturNav)

BAKKA I SOGN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Bakke, i Aurland herred, Sogn og Fjordane fylke, under Lærdal postkontor, ble opprettet fra 1.10.1929 i stedet for det tidligere Bakke brevhus, for den posten som kunne sendes til /fra stedet med dampskip. Sirk. 37, 11.9.1929, og Sirk. 39, 20.9.1929.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Voss postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.1.1976 endret til bare BAKKA. Sirk. 1, 9.1.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret 5749 BAKKA nytt postnr 5716.

Postkontoret 5716 BAKKA ble lagt ned fra 1.10.2000. Ny postadresse: 5749 BAKKA. -- Kilde: Posten salg og distribusjon.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(5749 / 5716)
Poståpnere/styrere:
Anders O. Bakke kst. 1.10.1929 (f. 1888).
Poststyrer (vikar) Kåre Tufte fra 1.1.1976 (f. 1950).

---------