NK 397 – RUSSEVÅG

Vinnende bud: kr 25

Nedlagt 1969

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1969
Frimerkeauksjon #190-17

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

RUSSEVÅG (Ref#: 15452 , Kilde: KulturNav)

RUSSEVÅG - Se KASTNÆS

---------

KASTNÆS (Ref#: 5705 , Kilde: KulturNav)

KASTNÆS nevnes i historien som poststed allerede fra 1760-årene, og det nevnes at fogden Jørgen Hansen Wang var den som først ordnet med posten fram til sin død i 1770. Deretter nevnes fogd Ole Rønning fra ca 1770 til ca 1780.

I Postmuseets kilder er poststedet benevnt KASNES i en fortegnelse av 1808 da stedet skulle forsynes med nytt segl grunnet skifte av konge (Christian VII døde Frederik VII overtok). I fortegnelsen 1833 er navnet utgått. Kasnes er i mellomtiden nedlagt og overført til KASNÆS PÅ KLØVEN.

Poståpnere:
Fogd Jørgen Hansen Wang ca 1760 (død 1770).
Fogd Ole Rønning ca 1770.
Gjestgiver Michel Bangsund ca 1800.


KLØVEN poståpneri ble opprettet ved Kgl.res. 30.6.1852 med en bipost mellom Kløven poståpneri og Maalselven sogn så ofte som båtposten eller postførende dampskip anløper Kløven.

Poståpneriet ble lagt under Tromsø postdistrikt fra 1.10.1868.

Navnet ble medio 1908 endret til KLAUVEN. Sirk. 27, 20.5.1908.

Poståpneriet ble fra 20.4.1915 nedlagt eller flyttet til anløpsstedet Søndre Russevaag.

Fra 1.7.1915 ble navnet endret til RUSSEVAAG. Sirk. 29, 26.6.1915.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet RUSSEVÅG.

Poståpneriet ble fra 1.4.1955 lagt under Finnsnes postkontor. Sirk. 5, 21.2.1955.

Poståpneriet 9379 RUSSEVÅG ble lagt ned fra 1.6.1969. Ny postadresse: 9370 SILSAND. Sirk. 19, 16.6.1969.

Ifølge "Norske Filatelistika" hadde poststedet først 3-rings kassasjonsstempel nr 154 og fikk tildelt datostempel den 20.1.1859 av en-rings type med stenskrift bokstaver.

(9379)
Poståpnere:
Knud Moe har attestert en timeseddel fra 1853 og nevnes i en eldre poståpnerprotokoll å være poståpneri til ca 1860.
Handelsm. Jacob Chr. Moe 20.9.1865. (På ds.anl.stedet Kløven.)
Handelsm. Karl Moe 1.2.1893.
Handelsm. Aron Seglsten 2.10.1900.
Handelsm. og ds.eksp. Alb. Charlsen 23.5.1907.
Gårdbr. Kristian Heitmand Pedersen midlt. 20.4.1915, fast 1.7.1915 (f. 1873).
Ds.eksp. Zakarias Olsen 1.3.1938 (f. 1880).
Ds.eksp. Øystein Peder Segvold Nygård 1.1.1953 (f. 1923).

Den først kjente årlige poståpnerlønnen var i 1860 20 spd.

1888 1909 1915
Kr 200 300 150 (da lønnen var funnet for høy)

Fra 1.7.1917 ble gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------